اخبار

اخبار (21)

دوشنبه, 23 -2670 ساعت 10:28

پنل خورشیدی

نوشته شده توسط

پنل خورشیدی یا سلول فوتوولتاییک به صفحاتی گفنه می شود که با استفاده از گرمای خورشیدی برق را تولید می کند این سلول ها در سایزها وتوان های مختلفی وجود دارند که کوچکترین آن ها می توان به سلول های کوچک بر روی ماشین حساب ها اشاره کرد که در صورت اتمام باطری دستگاه با استفاده از نور خورشید دستگاه را روشن می کند.

پنل های خورشیدی به دو دسته کلی تقسیم می شوند 1-پنل خورشیدی مونوکریستال   2- پنل خورشیدی پلی کریستال

که تفاوت این دو پنل می توان به نوع کریستال به کار رفته در آن ها اشاره کرد.از دیگر تفاوت های این سلول ها می توان به نوع چینش کریستال ها اشاره کرد که در پنل خورشیدی مونو کریستال ها به صورت نا منظم می باشند ولی در سلول پلی کریستال ها به صورت کاملا منظم و به ترتیب می باشند.

سلول های خورشیدی در دو ولتاژ مختلف می باشند  پنل خورشیدی 12ولت،پنل خورشیدی 24 ولت که مناسب جهت انواع مصارف می باشد در ولتاژ24ولت مناسب جهت نیروگاه های خورشیدی می باشد.

Search