اخبار

اخبار (44)

شنبه, 14 بهمن 1396 ساعت 10:03

DC فوتوسل

نوشته شده توسط

فوتوسل DC

برای روشن شدن خودکار لامپ ها در تاریکی می توانید از وسیله ای به نام فوتوسل استفاده کنید که در زمانی که هوا تاریک شد می تواند به صورت خودکار لامپ ها را روشن می کند و در زمان روشنایی هوا لامپ ها خاموش می شوند که خود این موضوع بسیار در مصرف برق و انرژی صرف جویی می کند حال در سیستم های خورشیدی (DC) نیز فوتوسل ها طراحی شده اند که در بحث روشنایی کاهش مصرف چشم گیری دارند

Search