سرج ارستر

طبقه بندي هاي فرزند

ارستر فوتوولتاییک

ارستر فوتوولتاییک

سرج ارستر  فوتوولتاییک
- سرج ارستر خورشیدی
-  ارستر فوتوولتاییک دو پل و سه پل
-  ارستر 500 و 1000 و1500 ولت DC

جهت دریافت کاتالوگ ارستر فوتوولتاییک و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .

مشاهده موارد...
ارستر کلاس B

ارستر کلاس B

ارستر کلاس B
- ارستر تایپ 1
-  ارستر 275 ولت و ارستر 385 ولت
-  ارستر تکفاز و ارستر سه فاز

جهت دریافت کاتالوگ ارستر و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .

مشاهده موارد...
ارستر کلاس C

ارستر کلاس C

ارستر کلاس C
- ارستر تایپ 2
-  ارستر 275 ولت و ارستر 385 ولت
-  ارستر تکفاز و ارستر سه فاز

جهت دریافت کاتالوگ ارستر و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .

مشاهده موارد...
ارستر کلاس D

ارستر کلاس D

ارستر کلاس D
- ارستر تایپ 3
-  ارستر 275 ولت و ارستر 385 ولت
-  ارستر تکفاز و ارستر سه فاز

جهت دریافت کاتالوگ ارستر و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .

مشاهده موارد...
ارستر کلاس B+C

ارستر کلاس B+C

ارستر کلاس B+C
- ارستر تایپ 2+1
-  ارستر 275 ولت و ارستر 385 ولت
-  ارستر تکفاز و ارستر سه فاز

جهت دریافت کاتالوگ ارستر و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .

مشاهده موارد...
ارستر کلاس C+D

ارستر کلاس C+D

ارستر کلاس C+D
- ارستر تایپ 3+2
-  ارستر 275 ولت و ارستر 385 ولت
-  ارستر تکفاز و ارستر سه فاز

جهت دریافت کاتالوگ ارستر و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .

مشاهده موارد...
ارستر دیتا و تلفن

ارستر دیتا و تلفن

ارستر دیتا و تلفن
- ارستر Cat6 RJ45
-  ارستر BNC و ارستر TNC
-  ارستر RF – N Type و ارستر UHF

جهت دریافت کاتالوگ ارستر و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .

مشاهده موارد...
اسپارک گپ

اسپارک گپ

اسپارک گپ
- اسپارک گپ خطوط لوله نفت
-  اسپارک گپ خطوط لوله گاز
-  اسپارک گپ کابلی

جهت دریافت کاتالوگ اسپارک گپ و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .

مشاهده موارد...

Search