طبقه بندي هاي فرزند

Tracer_A

Tracer_A

شارژ کنترلر MPPT مارک EP SOLAR

خصوصیات شارژ کنترلر Tracer-A:

- دارای صفحه نمایش

- جریان 10A/20A/30A/40A آمپر

- ولتاژ 12/24 ولت

- حداکثر ولتاژ: 100 ولت DC

 

جهت دریافت کاتالوگ شارژ کنترلر و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید.

مشاهده موارد...
Tracer-BN

Tracer-BN

شارژ کنترلر MPPT مارک EP SOLAR

خصوصیات شارژ کنترلر Tracer-BN:

- دارای صفحه نمایش

- جریان 10A/20A/30A/40A آمپر

- ولتاژ 12/24 ولت

- حداکثر ولتاژ: 150 ولت DC

 

جهت دریافت کاتالوگ شارژ کنترلر و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید.

مشاهده موارد...
e Tracer

e Tracer

شارژ کنترلر MPPT مارک EP SOLAR

خصوصیات شارژ کنترلر e Tracer:

- دارای صفحه نمایش

- جریان 45A/60A آمپر

- ولتاژ 12/24/36/48 ولت

- حداکثر ولتاژ: 150 ولت DC

 

جهت دریافت کاتالوگ شارژ کنترلر و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید.

مشاهده موارد...
i Tracer

i Tracer

شارژ کنترلر MPPT مارک EP SOLAR

خصوصیات شارژ کنترلر i Tracer:

- دارای صفحه نمایش

- جریان 45A/60A آمپر

- ولتاژ 12/24/36/48 ولت

- حداکثر ولتاژ: 150 ولت DC

 

جهت دریافت کاتالوگ شارژ کنترلر و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید.

مشاهده موارد...
STECA-TAROM

STECA-TAROM

شارژ کنترلر MPPT مارک STECA

خصوصیات شارژ کنترلر STECA-TAROM:

- دارای LCD بزرگ گرافیکی

- ولتاژ 12/24/48 ولت

- حداکثر ولتاژ 200 ولت DC

- در مدل های S-6000 و 6000-M

-  بهترین انتخاب برای سیستم هایی تا اندازه 2,700Wp

جهت دریافت کاتالوگ شارژ کنترلر و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید.

مشاهده موارد...
SOLARIS-SL

SOLARIS-SL

شارژ کنترلر MPPT مارک SOLARIS

خصوصیات شارژ کنترلر SOLARIS-SL:

- دارای صفحه نمایش

- جریان 10A/20A/30A آمپر

- ولتاژ 12/24 ولت

- حداکثر ولتاژ: 150 ولت DC

 

جهت دریافت کاتالوگ شارژ کنترلر و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید.

مشاهده موارد...
SOLARIS-MT

SOLARIS-MT

شارژ کنترلر MPPT مارک SOLARIS

خصوصیات شارژ کنترلر SOLARIS-MT:

- قابلیت پارالل و موازی شدن 

- دارای صفحه نمایش

- جریان 45A/60A آمپر

- ولتاژ 12/24/36/48 ولت

- حداکثر ولتاژ: 150 ولت DC

جهت دریافت کاتالوگ شارژ کنترلر و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید.

مشاهده موارد...

Search