طبقه بندي هاي فرزند

EP SOLAR Tracer_A

EP SOLAR Tracer_A

شارژ کنترلر MPPT مارک EP SOLAR

خصوصیات شارژ کنترلر Tracer-A:

- دارای صفحه نمایش

- جریان 10A/20A/30A/40A آمپر

- ولتاژ 12/24 ولت

- حداکثر ولتاژ: 100 ولت DC

 

جهت دریافت کاتالوگ شارژ کنترلر و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید.

مشاهده موارد...
EP SOLAR Tracer-BN

EP SOLAR Tracer-BN

شارژ کنترلر MPPT مارک EP SOLAR

خصوصیات شارژ کنترلر Tracer-BN:

- دارای صفحه نمایش

- جریان 10A/20A/30A/40A آمپر

- ولتاژ 12/24 ولت

- حداکثر ولتاژ: 150 ولت DC

 

جهت دریافت کاتالوگ شارژ کنترلر و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید.

مشاهده موارد...
EP SOLAR eTracer

EP SOLAR eTracer

شارژ کنترلر MPPT مارک EP SOLAR

خصوصیات شارژ کنترلر e Tracer:

- دارای صفحه نمایش

- جریان 45A/60A آمپر

- ولتاژ 12/24/36/48 ولت

- حداکثر ولتاژ: 150 ولت DC

 

جهت دریافت کاتالوگ شارژ کنترلر و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید.

مشاهده موارد...
EP SOLAR iTracer

EP SOLAR iTracer

شارژ کنترلر MPPT مارک EP SOLAR

خصوصیات شارژ کنترلر i Tracer:

- دارای صفحه نمایش

- جریان 45A/60A آمپر

- ولتاژ 12/24/36/48 ولت

- حداکثر ولتاژ: 150 ولت DC

 

جهت دریافت کاتالوگ شارژ کنترلر و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید.

مشاهده موارد...
STECA TAROM

STECA TAROM

شارژ کنترلر MPPT مارک STECA

خصوصیات شارژ کنترلر STECA-TAROM:

- دارای LCD بزرگ گرافیکی

- ولتاژ 12/24/48 ولت

- حداکثر ولتاژ 200 ولت DC

- در مدل های S-6000 و 6000-M

-  بهترین انتخاب برای سیستم هایی تا اندازه 2,700Wp

جهت دریافت کاتالوگ شارژ کنترلر و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید.

مشاهده موارد...
SOLARIS SL

SOLARIS SL

شارژ کنترلر MPPT مارک SOLARIS

خصوصیات شارژ کنترلر SOLARIS-SL:

- دارای صفحه نمایش

- جریان 10A/20A/30A آمپر

- ولتاژ 12/24 ولت

- حداکثر ولتاژ: 150 ولت DC

 

جهت دریافت کاتالوگ شارژ کنترلر و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید.

مشاهده موارد...
SOLARIS MT

SOLARIS MT

شارژ کنترلر MPPT مارک SOLARIS

خصوصیات شارژ کنترلر SOLARIS-MT:

- قابلیت پارالل و موازی شدن 

- دارای صفحه نمایش

- جریان 45A/60A آمپر

- ولتاژ 12/24/36/48 ولت

- حداکثر ولتاژ: 150 ولت DC

جهت دریافت کاتالوگ شارژ کنترلر و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید.

مشاهده موارد...

Search