فیوز خورشیدی

فیوز یک دستگاه الکتریکی است که مدار با ذوب کردن عنصر فیوز توسط حرارت تولید شده قطع می کند . حرارت تولید شده در فیوز توسط جریان بالای عبوری از فیوز می باشد . فیوزهای خورشیدی یا فیوز فتوولتاییک جهت محافظت از پنل های خورشیدی مورد استفاده قرار می گیرند . به فیوزهای ففتوولتاییک فیوزهای gPV  گفته می شود . فیوزهای فتوولتاییک به صورت استوانه ای می باشند ، فیوزهای استوانه ای توسط یک پایه فیوز در تابلو نصب می شوند و در مدار قرار می گیرند . انواع فیوزهای DC را می توان به فیوز های استوانه ای و مینیاتوری ، کاردی یا کتابی تقسیم نمود .

فیوز استوانه ای

فیوز استوانه ای

فیوز استوانه ای
- فیوز خورشیدی  gPV
- فیوز DC 1000 ولت
-فیوز استوانه ای 38* 10

جهت دریافت کاتالوگ فیوز و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید.

مشاهده موارد...
فیوز کاردی

فیوز کاردی

فیوز کاردی
- فیوز 1500 ولت DC
- فیوز سیستم های خورشیدی
- فیوز چاقویی

جهت دریافت کاتالوگ فیوز و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .

مشاهده موارد...
فیوز مینیاتوری

فیوز مینیاتوری

فیوز مینیاتوری
- فیوز مینیاتوری DC
-  فیوز مینیاتوری AC
- فیوز مینیاتوری تک پل و دو پل

جهت دریافت کاتالوگ فیوز و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .

مشاهده موارد...
پایه فیوز

پایه فیوز

پایه فیوز
- پایه فیوز 38*10
-  پایه فیوز سکسیونری
- پایه فیوز 1000 ولت DC

جهت دریافت کاتالوگ فیوز و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .

مشاهده موارد...

Search