شارژ باطری اتوماتیک

شارژر باطری ساخت تایوان با مارک لینک چمپ

باطری شارژر و شارژر باطری اتوماتیک

انواع شارژر سوئیچینگ اتوماتیک باطری لینک چامپ (LINK CHAMP) :

شارژر باطری سوئیچینگ دارای قطع کن اتوماتیک شارژ

دارای کارکرد اتصال شارژ باطری معکوس آن

شـارژر سـوئیچـینگ دارای قطـع کـن اتومـاتیـک شـارژ

شارژ باطری اتوماتیک شارژ باطری اتوماتیک

دارای فیوز برای محافظ در مقابل اضافه بار باتری

ریپل کم تر از 30 میل ولت

محـفاظـت در بـرابـر اتصـال کـوتـاه و بار اضافی

خـروج تثـبـیـت شـده و ایـزولـه بـرق شـهر

    مدل های دستگاه های شارژر سوئیچینگ اتوماتیک باتری لینک چامپ :
  • شارژر باطری اتوماتیک 6 آمپر 12 ولت
  • شارژر باطری اتوماتیک 10 آمپر 12 ولت
  • شارژر باطری اتوماتیک 12 آمپر 24 ولت
  • شارژر باطری اتوماتیک 20 آمپر 12 ولت
  • شارژر باطری اتوماتیک 30 آمپر 24 ولت
  • شارژر باطری اتوماتیک 50 آمپر 12 ولت
  • شارژر باطری اتوماتیک 15 آمپر 48 ولت

شارژرهای باتری لینک چامپ (LINK CHAMP) ساخت کشور تایوان دارای یک سال گارانتی

Search