کیت سنسور IoBox

کیت سنسور خورشیدی گسترش وب مستر حرفه ای

سنسور باد، سنسور تشعشع، سنسور دما، سنسور رطوبت

فروش سنسور خورشیدی :

گسترش وب مستر حرفه ای PLATINUM. IOBox گزینه های متعدد را پیشنهاد می دهد.

کیت سنسور IoBox کیت سنسور IoBox

شبکه کردن اینورتر

  • 10ورودی دیجیتال
  • 6 ورودی آنالوگ، محدوده اندازه گیری تغییر
  • 10خروجی بدون بالقوه رله
  • رابط اترنت
  • ورودی S0 برای اتصال از متر تغذیه

عرضه انواع سنسور خورشیدی، سنسور باد، سنسور دما، سنسور رطوبت، سنسور تشعشع IOBOX PLATINUM در شرکت اینورتر گروپ با کیفیت عالی ساخت کشور آلمان.

Search