اینورتر فتوولتاییک

آیا سیستم فتوولتاییک با سیستم خورشیدی یکسان هستند؟ اینورتر فتوولتاییک به اختصار پی وی از وسایل تولید برق خورشیدی است در اصل اینورتر فتوولتاییک اینورتری است که در یک سیستم خورشیدی شروع به فعالیت می کند و سلول های خورشیدی یک پنل خورشیدی نور خورشید را دریافت کرده که این انرژی بعد از مبدل شدن به برق به اینورتر می رسد در واقع در مرحله ی بعد دی سی را به ای سی تبدیل می کند بدین صورت است که اینورتر فتوولتاییک در انرژی های تجدید پذیر قرار می گیرد.اگر بخواهیم مزایای اینورتر فتوولتاییک را یاد اوری کنیم عبارت اند از عدم نیاز به سوخت خاص و اتصال به شبکه ی قوی اتصال بسیار راحت بدون دردسر، اینورتر فتوولتاییک عمر بالا و مفیدی دارد قابل اعتماد بودن اینورتر فتوولتاییک در مقابل اینورترهای دیگر، آلودگی محیط زیست مقابله می کند.جلوگیری از تشعشعات ایکس و ماورابنفش.کاربردهای اینورتر فتوولتاییک برای تبدیل را انجام می دهد حتی زمانی که نیاز به انتقال نیرو نیزمی باشد این انتقال را هم ایجاد می کند. از تاریخچه ی اینورتر فتوولتاییک بخواهیم یاد کنیم نیز کلمات آن مستقیم به نور خورشید بر می گردد فتو به معنای نور و ولتاییک به معنای برق است.

 

Search