شارژ کنترلر MPPT

 تعریفی از شارژ کنترلر MPPT

شارژ کنترلر MPPT به عنوان کنترلر و مقابله گر با شارژ اضافی در باتری باعث طولانی شدن عمر باتری باعث طولانی شدن عمر باتری می شود در اصل ولتاژ اضافی را کاهش داده و به حد نساب می رساند.

 

کاربرد شارژ کنترلر MPPT

از شارژ کنترلر MPPT در دستگاه های حساس مصرف می شود در حالی که از شارژ کنترلر PWM در همه ی دستگاه ها می توان استفاده کرد.شارژ کنترلر MPPT در سیستم های کوچک کاربرد دارد.این شارژ کنترلر در انواع آمپرها مانند هر شارژ کنترلر دیگری موجود می باشد.

 

بازدهی شارژ کنترلر MPPT در چه مکان هایی بیشتر می باشد ؟

از شارژ کنترلر MPPT در مکان هایی که هوای سرد تری دارند کارایی بالاتری لز خود نشان می دهند.چون اگر در نظر بگیریم که هوا سرد باشد ولتاژی که پایین می آید کم تر خواهد بود.

Search