نحوه سری و موازی کردن باطری

نحوه سری و موازی کردن باطری چگونه است ؟ اگر بخواهیم چند باطری را با هم سری کنیم باید از روش های زیر استفاده کنیم با بالا بردن اندازه ولتاژهای خروجی و همین طور ثابت بودن ظرفیت خروجی ولتاژ. در قالب مثال می توان سری کردن باطری را نشان داد : اگر باطری را که 12 ولت باشد به ظرفیت 50 آمپر ساعت سری کنیم در آخر خروجی آن 24 ولت با ظرفیت 50 آمپر ساعت خواهد بود. حال اتصال به روش موازی کردن را بررسی می کنیم : اگر دو باطری را که 12 ولت هستند (ظرفیت 50 آمپر ساعت) به روش موازی شدن برسانیم خروجی آن 12 ولت با ظرفیت 100 آمپر ساعت خواهد بود ولی اگر در نظر داشته باشیم سری و موازی کزدن باطری را به روش سری و موازی به شکل توام انجام دهیم بدین صورت خواهد بود که با بالا رفتن ولتاژ خروجی ظرفیت 50 امپر ساعت حاصل خروجی آن 24 ولت با ظرفیت 100 آمپر ساعت خواهد بود.پس با نحوه سری و موازی کردن باطری آشنا شدیم.

 

 

این عکس نشان دهنده ی بستن 8 عدد باطری 12 ولت به صورت 48 ولت از طریق سری و موازی کردن باطری ها می باشد.

 

 

Search