پنل خورشیدی

آیا در جاده پنل خورشیدی نصب می شود؟

بیش تر در کشور آمریکا راه ها و جاده ها را با پنل خورشیدی پوشانده اند  که از انرژی خورشیدی استفاده کنند تا برق مناطق بدون برق تولید گردد.اولین کشوری که این خلاقیت در مورد پنل خورشیدی را به کار گرفته کشور آمریکا است.این پنل های خورشیدی به صورتی طراحی شده اند که قادرند وزن سنگین اتومبیل ها را طاقت بیاورند.هدف از نصب این پنل ها در اصل نصب لامپ ال ای دی است که جاده را در شب همانند روز روشن می شود.همچنین از این طریق شهرهای اطراف شهرهای اطراف نیز که از برق بی بهره اند به این مهم دسترسی پیدا کنند.انتظار می رود در سایر کشورهای دیگر هم این تکنولوژی کاربرد داشته باشد که هم جاده در شب روشن باشد و هم به مناطق و شهرهای اطراف که برق ندارد نعمت برق بازگردانده شود.نتیجه می گیریم وجود پنل خورشیدی مصرف بهینه ای را در پی خواهد داشت.

Search