درخواست نمایندگی

بازديدکننده محترم،
جهت اخذ نمايندگی فروش محصولات فروشگاه اينورتر گروپ فرم تقاضانامه زير را با دقت کامل نموده تا پس از بررسی، جهت ارزيابی‌های تکميلی با شما تماس گرفته شود
اين ارزيابی‌ها شامل نيروی انسانی، مکان نمايندگی، وسايل و تجهيزات، سوابق کاری و توانمندی مالی می‌باشد

فرم درخواست نمایندگی

نام شرکت:

استان/شهرستان:
تاریخ تاسیس: تعداد پرسنل:
زیربنای شرکت: نوع مالکیت:
شماره جواز کسب: پست الکترونیکی:
نام مدیریت: وب سایت شرکت:
تلفن: تلفن همراه:
آدرس پستی:    
کد پستی: میزان تحصیلات متخصص فنی:
نام متخصص فنی: سابقه کار متخصص فنی:
سوابق
زمینه سوابق تعمیرات الکترونیکی:  
اگر خدمات شرکتی را بر عهده دارید نام ببرید:  
توضیحات: