اینورتر متصل به شبکه تکفاز


                       

                                                                     

 ( H-serie (2 to 5 kW) with Transformer                   TLD-serie (4 to 7 kW

عملکرد تعادل فاز یکپارچه                       بازده تا 97.3٪                                                 

حداکثر بازده 98.0٪                              وب سرور یکپارچه

 ادامه مطلب                                  ادامه مطلب