شارژ کنترلر PWM مارک سولاریس

شارژ کنترلر سری GT

شارژ کنترلرهای خورشیدی مارک سولاریس سری GT جهت سیستم های با تغذیه DC طراحی شده است . همچنین این شارژ کنترلر برای سیستم های خورشیدی در اندازه های کوچک و متوسط طراحی شده است . این نوع شارژ کنترلر از سیستم PWM برای شارژ باطری ها استفاده می کند .این نوع شارژ کنترلرها از نوعی تراشه کامپیوتری اختصاصی جهت کنترل جریان شارژ هوشمند بهره برده اند . 


  • دارای صفحه نمایش LCD
  • دارای حالت شارژ سریع
  • دارای 2 سنسور دما داخلی و بیرونی
  • استفاده از الگوریتم شارژ PWM
  • دارای 3 حالت مختلف عملکرد
  • کاربری آسان

 

 

 

GT45/30-24V 

Parameter

Value

System voltage

12V/24V

Rate charging current

45A/30A

Rate load current

45A/30A

No load loss

<12mA

Charging circuit voltage drop

Less or equal to 0.5V

Discharge circuit voltage drop

Less or equal to 0.5V

Solar input voltage

<140V

Re-entrant boost charge mode voltage

13.2V  ×2/24V

Over voltage protection

17.0V  ×2/24V

limited voltage for charging

15.5V  ×2/24V

Equal chargingvoltage

Boost charge voltage +0.5V

Equal charging interval

30days

Direct charge voltage

14.4V  ×2/24V

Float charge voltage

13.6V  ×2/24V

Over discharge voltage

11.0V  ×2/24V

Over discharge recover voltage

12.5V  ×2/24V

Equal charging time

1H

Boost voltage charging time

2H

Temperature compensation

-3.0mv/℃/2V

Light-control voltage

5V   ×2/24V

Light control delay

10min

Controller over-temperature protection

>90℃

Battery over-temperature protection

>55℃

Working temperature

-35℃to +85℃

Control method

Charging: PWM

Time of lcd back- light auto shut down

30(s)

Data auto transfer time

3(s)

Time of Ledlattice closed

25(s)

Weight

1.08Kg/45A  0.9Kg/30A

GT60 / 24V 

Parameter

Value

Adjustable

Default

System voltage

12V/24V

R

48V

Rate charging current

60A

 

 

Rate discharging current

60A

 

 

No load loss

<25mA

 

 

Charging circuit voltage drop

Less or equal to 0.5V

 

 

Discharge circuit voltage drop

Less or equal to 0.5V

 

 

Charging current

60A

 

 

Load current

60A

 

 

Solar input voltage

<140V

 

 

Re-entrant boost charge mode voltage

13.2V;×2/24V

 

 

Over voltage protection

17.0V;×2/24V

 

 

limited voltage for charging

15.5V;×2/24V

 

 

Equal charging voltage

Boost charge voltage +0.5V

 

 

Equal charging interval

30days

 

 

Direct charge voltage

14.8V、14.6V、14.4V、14.2V、14.0V

×2/24V

 

R

 

14.4V

Float charge voltage

13.8V、13.6V、13.4V、13.2V、13.0V

×2/24V

 

R

 

13.8V

Over discharge voltage

12.0V、11.8V、11.5V、11.0V、10.5V

×2/24V

 

R

 

11.0V

Over discharge recover voltage

13.5V、13.0V、12.8V、12.5V、12.2V

×2/24V

 

R

 

12.5V

 

Lower voltage indication

Over discharge voltage +0.5V

 

 

Equal charging time

1H

 

 

Boost voltage charging time

1H-5H

R

2H

Temperature compensation

-3.0mv/℃/2V

 

 

Light-control voltage

8V

 

 

Light control delay

10min

 

 

Controller over-temperature protection

>90℃

 

 

Battery over-temperature protection

>55℃

 

 

Working temperature

-35℃to +85℃

 

 

Control method

Charging: PWM

 

 

Time of LED back- light auto shut down

30s

 

 

Data auto transfer time

3S

 

 

Time of LED lattice closed

25S

 

 

Weight

1.28kg

 

 

Dimensions

140×90×25(mm)

 

 

Installation dimension

133.5×69.5(mm)

 

 

 

         نام فایل: GT_30A_and_45A_User_Manual.pdf

                         

                 

         نام فایل: GT_60A_User_Manual.pdf

...


محصولات مرتبط