یکشنبه, 17 ارديبهشت 810 ساعت 10:13

اینورتر خورشیدی

اینورتر های خورشیدی

اینورتر های خورشیدی به دو دسته کلی تقسیم می شوند :

اینورتر سینوسی مستقل از شبکه                                                اینورترسینوسی متصل به شبکه

اینورتر های سینوسی مستقل از شبکه به اینورتر هایی گفته می شود که به وسیله باتری راه اندازی می شود و با تجهیزاتی شامل شارژ کنترلر و باتری را شامل می شود .

اینورتر های متصل به شبکه به اینورتر هایی گفته می شود که مستقیما پنل به آن ها وصل می شود و برق تولیدی را به صورت مستقیم به شبکه توزیع برق انتقال می دهند اینورتر های خورشیدی در حال حاضر جهت استفاده در حال حاضر جهت استفاده در خودرو ، قایق ، کشتی ، جایگاه های گاز، پمپ بنزین ، مخابرات و

 پترو شیمی  استفاده می گردد .

منتشرشده در اخبار
جمعه, 22 ارديبهشت 771 ساعت 05:09

اینورتر SMA

اینورتر SMA

یکی از بنام ترین شرکت های ساخت اینورترهای نیروگاه های خورشیدی کمپانی SMA  می باشد که اکثرا کسانی که پروژه های خورشیدی انجام داده اند نام آن را شنیده اند. این کمپانی با سابقه ای درخشان هم اکنون حدودا 40% از سهم بازار را در دست دارد.

اینورتر های SMA به دو دسته کلی تقسیم میشوند اینورتر متصل به شبکه تک فاز و اینورتر متصل به شبکه سه فاز که هر کدام دارای توان های مختلفی می باشند.

اینورتر تک فاز 2 کیلو وات،اینورتر متصل به شبکه 3 کیلو وات و اینورتر متصل به شبکه 5 کیلووات و اینورتر های سه فاز به اینورتر 3 کیلو وات،به اینورتر متصل به شبکه 5 کیلو وات و در دسته اینورتر های 3 فاز به اینورتر متصل به شبکه 5 کیلو وات، اینورتر متصل به شبکه 10 کیلو وات،اینورتر متصل به شبکه 15 کیلو وات،اینورتر متصل به شبکه 20 کیلو وات،اینورتر متصل به شبکه 25 کیلو وات و اینورتر متصل به شبکه 50 کیلو وات اشاره کرد که مناسب جهت انواع نیروگاه های خورشیدی می باشد اشاره کرد.

منتشرشده در اخبار

Search