فرم ها - درخواست نمایندگی

بازديدکننده محترم،

جهت اخذ نمايندگی فروش محصولات فروشگاه اينورتر گروپ فرم تقاضانامه زير را با دقت کامل نموده تا پس از بررسی، جهت ارزيابی‌های تکميلی با شما تماس گرفته شود

اين ارزيابی‌ها شامل نيروی انسانی، مکان نمايندگی، وسايل و تجهيزات، سوابق کاری و توانمندی مالی می‌باشد

نام شرکت
Invalid Input

تاریخ تاسیس:
Invalid Input

زیر بنای شرکت:
Invalid Input

شماره جواز کسب:
Invalid Input

نام مدیریت:
Invalid Input

تلفن:
Invalid Input

آدرس پستی:
Invalid Input

کدپستی:
Invalid Input

نام متخصص فنی:
Invalid Input

استان/شهرستان
Invalid Input

تعداد پرسنل:
Invalid Input

نوع مالکیت:
Invalid Input

پست الکترونیک
Invalid Input

وب سایت شرکت:
Invalid Input

تلفن همراه
Invalid Input

میزان تحصیلات متخصص فنی:
Invalid Input

سابقه کار متخصص فنی:
Invalid Input

سوابق

زمینه سوابق تعمیرات الکترونیکی:
Invalid Input

اگر خدمات شرکتی را بر عهده دارید نام ببرید
Invalid Input

توضیحات:
Invalid Input