پایه چراغ خیابان سولار

پایه چراغ خیابان در ارتفاع های: پایه چراغ سولار 3 متری و پایه چراغ سولار 6 متری هستند. نام دیگر پایه چراغ سولار پرژکتوری می باشند.

جهت دریافت کاتالوگ پایه چراغ و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .