چراغ دکل خورشیدی

چراغ دکل خورشیدی که انواع آن ها چراغ دکل چشمک زن و چراغ دکل مخابراتی می باشند.

جهت دریافت کاتالوگ چراغ دکل و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .