فیوز استوانه ای

فیوز استوانه ای خورشیدی gpv این فیوز ها  1000 v DC می باشند و به فیوز 38*10  نیز شناخته می شوند.

جهت دریافت کاتالوگ فیوز و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید.