یکشنبه, 19 آذر 1396 ساعت 12:32

پروژه سیستم متصل به شبکه15 کیلو وات

شرکت اینورتر گروپ با برخورداری از نیروهای کارآمد و با همکاری با بهترین برندهای روز دنیا ، پنل خورشیدی و اینورتر متصل به شبکه جهت جریان برق مستقیم در حوزه نیروگاه متصل به شبکه 15 کیلو وات طراحی و اجرا می شود.

و در راستای تامین بخشی از سیستم خورشیدی متصل به شبکه با ظرفیت 15 کیلووات برروی پشت بام در شهر شیراز در سال 93 آغاز گردیده است و قابل نصب و راه اندازی می باشد . این نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه متشکل از اینورتر متصل به شبکه 16 کیلووات پلاتنیوم و پنل خورشیدی YINGLI استفاده شده است.

طراحی و پروژه سیستم خورشیدی متصل به شبکه به گونه ای می باشد که همزمان به طور موازی با شبکه برق سراسری توان تولید می نمایند. یکی از اجزا اصلی سیستم خورشیدی متصل به شبکه برق DC تولیدی را توسط پنل خورشیدی متناسب با ولتاژ و فرکانس شبکه برق AC تبدیل می شود .

اینورترگروپ

احداث یک پروژه خورشیدی متصل به شبکه با دانش کافی می توان یک پروژه سیستم خورشیدی با محیطی شامل برآورد موقعیت زمین ، شدت تابش خورشید در هر منطقه و با در نظر گرفتن شبکه برق و چیدمان پنل خورشیدی امکان سنجی می باشد .

امکان سنجی بر اساس نوع پروژه سیستم خورشیدی متصل به شبکه شامل موارد زیرمی باشد:

بررسی موقعیت محل ، شرایط موقعیت محل، شرایط دسترسی به زمین های مناسب و محل نصب سیستم نیروگاهی

نوع و برند پنل ها

بررسی زیست محیطی

بررسی مزایا و معایب روش های مختلف تامین انرژی در شرایط محل پروژه

محاسبه میزان انرژی الکتریکی تولیدی براساس نوع نیروگاه

هزینه پروژه (نصب ، تعمیرو نگهداری)

اینورترگروپ
اینورترگروپ
اینورترگروپ
اینورترگروپ