دوشنبه, 30 -3443 ساعت 00:00

ارستر فوتوولتاییک 950531 برند DEHN

یکی از راهکارهای حفاظت مخازن در برابر صاعقه ، استفاده از صاعقه گیر اکتیو می باشد که بدین منظور شعاع پوشش صاعقه گیر باید در تراز ارتفاعی سقف مخازن مورد بررسی قرار گیرد.
آیا می دانستید مطابق استاندارد ITU-T در صورتیکه سطح مقطع دکل فوق در مجموع بیش از 125 میلی متر مربع باشد، دیگر نیازی به اجرای هادی نزولی نیست.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با مهندسين ما تماس بگيريد.
• سرج ارستر خورشیدی جهت نصب در نیرو گاه های خورشیدی استفاده می شود.
• سرج ارستر فوتوولتاییک برای محافظت از پنل های خورشیدی قرار می گیرند.
•  سرج ارستر ها در دو مدل سرج ارستر DC و سرج ارستر AC مورد استفاده قرار می گیرند.