دوشنبه, 30 -3443 ساعت 00:00

ارستر فوتوولتاییک 941300 برند DEHN

حفاظت تجهیزات نصب شده در داخل ساختمان :
توسعه کاربرد سیستم های الکترونیکی در جهان، موجب افزایش شدید آمار صدمات وارده به این دستگاه ها در اثرصاعقه و اضافه ولتاژهای ناشی از آن شده است.شرکت مهندسی تونیر. لازم به ذکر است که تنها بخشی از اضافه ولتاژها دراثر صاعقه بوده و بخش عمده آنها ناشی از عملیات سوئیچینگ و حوادث تغذیه می باشند. برای این بخش از حفاظت، کاهش اثر میدان های الکترومغناطیسی ناشی از صاعقه مد نظر قرار می گیرد.

• سرج ارستر خورشیدی جهت نصب در نیرو گاه های خورشیدی استفاده می شود.
• سرج ارستر فوتوولتاییک برای محافظت از پنل های خورشیدی قرار می گیرند.
• سرج ارستر ها در دو مدل سرج ارستر DC و سرج ارستر AC مورد استفاده قرار می گیرند.

دوشنبه, 30 -3443 ساعت 00:00

ارستر فوتوولتاییک 950531 برند DEHN

یکی از راهکارهای حفاظت مخازن در برابر صاعقه ، استفاده از صاعقه گیر اکتیو می باشد که بدین منظور شعاع پوشش صاعقه گیر باید در تراز ارتفاعی سقف مخازن مورد بررسی قرار گیرد.
آیا می دانستید مطابق استاندارد ITU-T در صورتیکه سطح مقطع دکل فوق در مجموع بیش از 125 میلی متر مربع باشد، دیگر نیازی به اجرای هادی نزولی نیست.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با مهندسين ما تماس بگيريد.
• سرج ارستر خورشیدی جهت نصب در نیرو گاه های خورشیدی استفاده می شود.
• سرج ارستر فوتوولتاییک برای محافظت از پنل های خورشیدی قرار می گیرند.
•  سرج ارستر ها در دو مدل سرج ارستر DC و سرج ارستر AC مورد استفاده قرار می گیرند.

شنبه, 23 تیر 1397 ساعت 08:26

ارستر فوتوولتاییک 5088678

ارستر ها جهت حفاظت ثانویه در مقابل رعد و برق و یا صاعقه مورد استفاده قرار می گیرند. ارستر ها با نام سرج ارستر یا برق گیر نیز شناخته می شوند.

• ارستر حفاظت از اینورتر و پنل خورشیدی
• دارای جریان تخلیه نامی 30 الی 50 کیلو آمپر
• قابلیت تحمل ولتاژ DC 900V
• دارای سیستم حفاظتی از صاعقه و رعد و برق
• دارای استانداردهای جهانی CE و VDE
• قابلیت تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتی گراد

دوشنبه, 30 -3443 ساعت 00:00

ارستر فوتوولتاییک 5088676

ارستر یکی از اجزای مهم برای جلوگیری از آسیب های جدی به تجهیزات مانند یک عایق در مقابل صاعقه و سوئیچینگ محافظت می کند.

•  ارستر حفاظت از اینورتر و پنل خورشیدی
•  قابلیت تحمل ولتاژ DC 600V
•  دارای جریان تخلیه نامی 30 الی 50 کیلو آمپر
•  قابلیت تحمل ولتاژ DC 600V
• دارای سیستم حفاظتی از صاعقه و رعد و برق
• دارای استانداردهای جهانی CE و VDE
• قابلیت تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتی گراد

چهارشنبه, 20 تیر 1397 ساعت 08:00

ارستر فوتوولتاییک 5097448

سرج ارستر های فوتوولتاییک در سیستم  های خورشیدی برای محافظتاز سیستم های خورشیدی و جلو گیری از آسیب های جدی ناشی از برخورد صاعقه و یا سوئیچینگ محافظت می کند.

• ارستر حفاظت از اینورتر و پنل خورشیدی
• دارای جریان تخلیه نامی 30 KA
• دارای جریان تخلیه کل 50 KA
• قابلیت تحمل ولتاژ DC 900V
• دارای سیستم حفاظتی  از صاعقه و رعد برق
• دارای استانداردهای جهانی CE و VDE
• قابلیت تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتی گراد