تجهیزات راهنمایی و رانندگی

از سولار و یا پنل خورشیدی در تجهیزات راهنمایی و رانندگی استفاده می شود . به عنوان مثال پایه چراغ های خیابانی سولار که به وسیله پنل های خورشیدی ، پروژکتورهای DC را به صورت مستقل روشن می کند . هم چنین از گل میخ های سولار جهت نشان دادن مسیر می باشد و برروی آسفالت خیابان استفاده می کنند . گل میخ های سولار انرژی خود را از نور خورشید تامین می کند . چراغ دکل خورشیدی بسیار مورد استفاده جهت چراغ های هشدار و هم چنین دکل های مخابراتی قرار می گیرد . چراغ های راهنمایی و رانندگی سولار بسیار مفید بوده جهت تجهیزات راهنمایی و رانندگی ، مصرف بسیار پایین دارد .

چراغ دکل خورشیدی

چراغ دکل خورشیدی

چراغ دکل خورشیدی
- چراغ دکل چشمک زن
-  چراغ دکل مخابراتی

جهت دریافت کاتالوگ چراغ دکل و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .

مشاهده موارد...
گل میخ سولار

گل میخ سولار

گل میخ سولار
- گل میخ یک طرفه و دو طرفه
-  گل میخ فلزی و پلی کربنات

جهت دریافت کاتالوگ گل میخ و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .

مشاهده موارد...
پایه چراغ خیابان سولار

پایه چراغ خیابان سولار

پایه چراغ خیابان سولار
- پایه چراغ سولار 3 متری و 6 متری
- پایه چراغ سولار پروژکتوری

جهت دریافت کاتالوگ پایه چراغ و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .

مشاهده موارد...
چراغ راهنمایی و رانندگی سولار

چراغ راهنمایی و رانندگی سولار

چراغ راهنمایی و رانندگی
- چراغ راهنمایی سولار تک خانه و دو خانه و سه خانه
-  چراغ راهنمایی رانندگی لامپ و LED

جهت دریافت کاتالوگ چراغ راهنمایی و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .

مشاهده موارد...

Search