محصولات

دوشنبه, 21 اسفند 1396 14:01

ارستر DEHN

سرج ارستر DEHN

شرکت فنی و مهندسی اینورتر گروپ نمایندگی فروش ارستر DEHN در ایران می باشد . که در زمینه خرید و فروش آن در برابر حفاظت صاعقه ، حفاظت تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه ولتاژ بیش از حد در مقابل رعد وبرق و جریان خروجی به عنوان حفاظت ثانویه در سیستم فعالیت دارد. شرکت DEHN در سال 1980 ساخت کشور آلمان تاسیس گردیده است . هدف شرکت دهن تولید کننده انواع سرج ارستر کلاس B ، سرج ارستر کلاس C ، سرج ارستر D ، ارستر کلاس B+C ، ارستر کلاس C+D ، ارستر دیتا و مخابراتی و سرج ارستر DC در این زمینه نقش بسیاری دارند . شرکت دهن (DEHN) عظیم ترین شرکت بوده ودر کنار آن یکی از معتبر ترین برند که از نظر کیفیت و بازدهی مطابق با سلیقه مصرف کنندگان می باشد .

سرج ارستر برای سیستم های IT :


 DEHNpatch outdoor: Surge protection for IP/PoE Cameras and Ethernet Applications
BLITZDUCTOR® XT with LifeCheck 
DEHNgate: Coaxial Arresters
DEHNpatch/UGKF/DEHNgate
 DEHNvario 3in1: Surge arrester for analogue camera systems
 DEHNrapid® LSA: Modular lightning and surge protection
DEHNconnect SD2
 Lightning current and surge arrester for electroacoustic systems
 BLITZDUCTOR®XTU: Universal lightning current and surge arrester

سرج ارستر برای سیستم های منابع تغذیه :

 ACI Technology  

 DEHNshield® for the protection of residential buildings 

 DEHNdetect - Lightning current measuring system for detecting lightning events  

 DEHNshield® - Universal solution for electromobility  

 DEHNrecord Alert - Efficient servicing thanks to status reports of the SPDs  

 DEHNguard® M YPV ... FM - Type 2 arrester for photovoltaic systems  

 DEHNcord R 3P - Type 2 arrester for electric shadings  

 DEHNguard® SE H 1000 VA - Type 2 arrester for voltages up to 1000 V  

 DEHNshield®: Application-optimised Combined Arrester  

 More space in the switchgear cabinet - arresters with backup fuse  

 DEHNguard® SE H LI - Type 2 Arrester with Lifetime Indication (LI)  

 DEHNbloc® Maxi CI - Type 1 lightning current arrester without additional backup fuse

 DEHNguard® SE DC - Type 2 arrester for direct current applications 

 DEHNcord - flexible and space-saving surge arrester type 2

 DEHNcube YPV SCI - Type 2 surge arrester with IP65 degree of protection  

برق گیر جهت محافظت از رعد و برق :

ACI Technology  

 DEHNshield® for the protection of residential buildings 

 DEHNdetect - Lightning current measuring system for detecting lightning events  

 DEHNshield® - Universal solution for electromobility  

 DEHNrecord Alert - Efficient servicing thanks to status reports of the SPDs  

 DEHNguard® M YPV ... FM - Type 2 arrester for photovoltaic systems  

 DEHNcord R 3P - Type 2 arrester for electric shadings  

 DEHNguard® SE H 1000 VA - Type 2 arrester for voltages up to 1000 V  

 DEHNshield®: Application-optimised Combined Arrester  

 More space in the switchgear cabinet - arresters with backup fuse  

 DEHNguard® SE H LI - Type 2 Arrester with Lifetime Indication (LI)  

 DEHNbloc® Maxi CI - Type 1 lightning current arrester without additional backup fuse

 DEHNguard® SE DC - Type 2 arrester for direct current applications 

 DEHNcord - flexible and space-saving surge arrester type 2

 DEHNcube YPV SCI - Type 2 surge arrester with IP65 degree of protection  

 DEHNcombo YPV SCI, Type 1 + type 2 combined arrester with SCI technology  

 DEHNsecure protects Direct Current Applications 

 DEHNguard® PCB Single-pole base parts 

 DEHN protects medium voltage systems 

 Coordinated surge protection 

 DEHNguard® M/S ... CI - Surge arrester with integrated Backup Fuse 

 DEHNguard® ME DC Y 950 FM  

تجهیزات حفاظتی و ایمنی ARC:

This is what our partners say - Arc fault protection system DEHNshort  

 PHE4 Voltage Detector - Safety all along the line  

 DEHNcheck PHE4 voltage detector 

 Inspection camera for installations up to 123 kV 

 Reliable Power for the Industry - Arc Fault Protection System DEHNshort  

 DEHNcare® protects Workers exposed to Arc Faults 

 Service and Safety - Periodic inspection of earthing and short-circuiting devices  

 Safe working on electrical installations 

 Adapter makes it easy: Animal guard quickly installed on overhead lines 

ارستر DEHN
خواندن 2238 دفعه

طراحی و پیاده سازی M.A