محصولات

دوشنبه, 21 اسفند 1396 14:07

شارژ کنترلر EP SOLAR

شارژ کنترلر خورشیدی EP SOLAR

شرکت فنی و مهندسی اینورتر گروپ این بار یک وسیله برقی به نام شارژ کنترلر خورشیدی برند EP SOLAR عرضه می نماید . استفاده از این تکنولوژی برتر خاصه این محصول می باشد و ارائه دهنده و ساخته شده با تکنولوژی پیشرفته روز دنیا به طور گسترده در سیستم خورشیدی در اختیار مصرف کنندگان می باشد . شرکت EP SOLAR ساخت کشور چین بوده و دارای یک سال گارانتی می باشد و یکی از پیشرفته ترین راهکار دیجیتال برخوردار هستند و به صورت تمام اتوماتیک کار می کنند . هدف از شارژ کنترلر EP SOLAR حفاظت از باتری در مقابل دشارژ بیش از حد توسط آرایه های خورشید است. EP SOLAR به علت تسخیر قسمت بزرگی از بازار جهانی شارژ کنترلر خورشیدی و محصولات مربوط به سیستم های خورشیدی جزء برندهای نامی به حساب می آید. رشد چشم گیر برند EP SOLAR در جهان به علت تنوع محصولی و مزایای خاص آن است. این شارژ کنترلر در دو مدل MPPT و PWM موجود می باشد که شرکت اینورتر گروپ نماینده رسمی شارژ کنترلر EP SOLAR می باشد.

لیست انواع شارژ کنترلر های EP SOLAR:

 

شارژ کنترلر خورشیدی MPPT سری XTRA :
XTRA 1206N, XTRA 2206N, XTRA 1210N, XTRA 2210N, XTRA 3210N, XTRA 4210N, XTRA 3215N, XTRA 4215N, XTRA 3415N, XTRA 4415N
شارژ کنترلر خورشیدی MPPT سری TRIRON :
Triron1206N, Triron2206N, Triron1210N, Triron2210N, Triron3210N, Triron4210N, Triron4215N
شارژ کنترلر خورشیدی MPPT سری TRACER-AN:
Tracer1206AN, Tracer2206AN, Tracer1210AN, Tracer2210AN, Tracer3210AN, Tracer4210AN
شارژ کنترلر خورشیدی MPPT سری  TRACER-CN:
Tracer2210CN, Tracer3210CN
شارژ کنترلر خورشیدی PWM سری  VIEWSTAR-AU:
VS1024AU, VS2024AU, VS3024AU, VS3048AU, VS4524AU, VS4548AU, VS6024AU, VS6048AU
شارژ کنترلر خورشیدی PWM سری  VIEWSTAR-BN:
VS1024BN, VS2024BN, VS2048BN, VS3024BN, VS3048BN, VS4524BN, VS4548BN, VS6024BN, VS6048BN

شارژ کنترلر خورشیدی PWM سری  LANDSTAR-E/EU:
LS0512E,LS0512EU, LS1012E, LS1012EU, LS1024E, LS1024EU, LS2024E, LS2024EU, LS3024EU
شارژ کنترلر خورشیدی PWM سری LANDSTAR-B :
LS1024B,LS1024BP, LS2024B,LS2024BP, LS3024B
شارژ کنترلر خورشیدی MPPT سری TRACER-BP:
Tracer2606BP, Tracer2610BP, Tracer3906BP, Tracer3910BP, Tracer5206BP, Tracer5210BP, Tracer7810BP
شارژ کنترلر خورشیدی PWM سری  LANDSTAR-EPD:
LS1012EPD, LS1024EPD, LS2024EPD
شارژ کنترلر خورشیدی PWM سری  LANDSTAR:
LS0512R, LS1024R, LS1024S, LS2024R, LS2024S
شارژ کنترلر خورشیدی PWM- SOLAR STREETLIGHT سری LANDSTAR:
LS102480GPLI, LS2024100GPLI
LS101240LPLW, LS101260LPLW, LS102460LPLW, LS2024120LPLW
LS101240LPLI, LS101260LPLI, LS102460LPLI, LS2024120LPLI
LS101240LPLIR, LS102460LPLIR
LS102460BPL, LS202410BPL
شارژ کنترلر خورشیدی MPPT- SOLAR STREETLIGHT سری :TRACER
Tracer1305LPLI, Tracer2606LPLI, Tracer2610LPLI, Tracer3906LPLI, Tracer3910LPLI, Tracer5206LPLI, Tracer5210LPLI
Tracer2606BPL, Tracer2610BPL, Tracer3906BPL, Tracer3910BPL, Tracer5206BPL, Tracer5210BPL
شارژ کنترلر خورشیدی MPPT- سری :TRACER

Tracer5210AN, Tracer6210AN, Tracer5415AN, Tracer6415AN, Tracer8415AN, Tracer10415AN, Tracer5420AN, Tracer6420AN, Tracer10420AN

شارژ کنترلر خورشیدی MPPT- سری :E TRACER
ET4415BND, ET6415BND, ET6420BND, ET4415AD, ET6415AD

شارژ کنترلر خورشیدی MPPT- سری :I TRACER
IT4415ND, IT4415AD, IT6415ND, IT6415AD

شارژ کنترلر EP SOLAR
خواندن 2021 دفعه

طراحی و پیاده سازی M.A