محصولات

دوشنبه, 21 اسفند 1396 14:43

پنل خورشیدی JA SOLAR

پنل خورشیدی JA SOLAR

شرکت JA SOLAR بزرگ ترین و معتبر ترین شرکت در زمینه تجهیزات و قطعات سیستم خورشیدی می باشد و با فروش جهانی خود زبان زد خاص و عام گردیده است . لازم به ذکر است که محصولات JA SOLAR ساخت کشور آلمان و چین بوده و کارخانه تولیدی JA SOLARبا موضوع تولید انرژی خورشیدی و محیط زیست و نیروگاهی ، تولید برق خانگی ، صنعتی ، تجاری ، کشاورزی در سال 2005 تاسیس شد . نور خورشید جهت جذب انرژی خورشید به طور مستقیم با تابش نورخورشید کارایی داشته است و برای تقویت انرژی تجدید پذیر و محیط زیست که با دارا بودن یک صفحه خورشیدی می توان مستقیما از نور خورشید برق تولید نمود . JA SOLAR تولید کننده پنل خورشیدی برتر از سال 2010 به صورت پیوسته بوده است و خود را به عنوان یک تامین کننده پیشرو، پیشرفته به دنیا معرفی کرده است . و دارای 11 کارخانه تولیدی در سراسر جهان است و بیش از 23 گیگا وات پنل خورشیدی تولید نموده است . با توجه به تجربه این شرکت ، صنعت پیشرو، فعالیت به طور پیوسته در زمینه تحقیق و توسعه و رضایت مشتریان و شرایط مالی مناسب ، JA SOLAR یکی از معتبر ترین شرکت های تولیدی پنل خورشیدی است .

لیست انواع پنل های خورشیدی JA SOLAR

 

پنل خورشیدی سری Bifacial Mono PERC Double Glass Module:
JAM60D00-300/BP
JAM60D00-305/BP
JAM60D00-310/BP
JAM60D00-315/BP
JAM60D00-320/BP
JAM72D00 -355/BP
JAM72D00 -360/BP
JAM72D00 -365/BP
JAM72D00 -370/BP
JAM72D00 -375/BP
پنل خورشیدی سری Mono PERC Half-Cell Module:
JAM60S03-300/PR
JAM60S03-305/PR
JAM60S03 -310/PR
JAM60S03 -315/PR
JAM60S03 -320/PR
JAM72S03-360/PR
JAM72S03- -365/PR
JAM72S03 -370/PR
JAM72S03 -375/PR
JAM72S03 -380/PR
پنل خورشیدی سری Poly Half-Cell Module:
JAP60S03-270/SC
JAP60S03 -275/SC
JAP60S03 -280/SC
JAP60S03 - 285/SC
JAP60S03 - 290/SC
JAP72S03-325/SC
JAP72S03- 330/SC
JAP72S03- 335/SC
JAP72S03- 340/SC
JAP72S03- 345/SC
پنل خورشیدی سری standard Mono PERC Module :
JAM60S01-300/PR
JAM60S01- 305/PR
JAM60S01-310/PR
JAM60S01 -315/PR
JAM60S01 -320/PR
JAM72S01-365/PR
JAM72S01- 370/PR
JAM72S01- 375/PR
JAM72S01 -380/PR
JAM72S01 -385/PR
پنل خورشیدی سری  Poly Module standard :
JAP60S01-260/SC
JAP60S01- 265/SC
JAP60S01- 270/SC
JAP60S01- 275/SC
JAP60S01- 280/SC
JAP72S01-315/SC
JAP72S01 -320/SC
JAP72S01  -325/SC
JAP72S01 -330/SC
JAP72S01 -335/SC
پنل خورشیدی سری  double Mono PERC Double Glass Module:
JAM60D00-300/PR
JAM60D00- 305/PR
JAM60D00- 310/PR
JAM60D00- 315/PR
JAM60D00- 320/PR
JAM72D00-360/PR
JAM72D00- 365/PR
JAM72D00-370/PR
JAM72D00- 375/PR
JAM72D00- 380/PR
پنل خورشیدی سری  Poly double Glass Module:
JAP60D00-260/SC
JAP60D00- 265/SC
JAP60D00- 270/SC
JAP60D00- 275/SC
JAP60D00 -280/SC
JAP72D00-315/SC
JAP72D00- 320/SC
JAP72D00- 325/SC
JAP72D00- 330/SC
JAP72D00- 335/SC

پنل خورشیدی JA SOLAR
خواندن 2092 دفعه

طراحی و پیاده سازی M.A