محصولات

اینورتر متصل به شبکه

سیستم مانیتورینگ

به وسیله ی سیستم مانیتورینگ و پورتال نظارت بر سیستم خورشیدی ، شما می توانید در هر زمان و مکانی به اطلاعات کلیدی سیستم خورشیدی خود دسترسی داشته باشید . هم چنین به وسیله سیستم مانیتورینگ خورشیدی می توانید مقادیر و اطلاعات دریافتی از سیستم را به تجزیه و تحلیل کنید و این اطلاعات را با هم مقایسه کنید . به وسیله سیستم مانیتورینگ شما می توانید کوچک ترین خطایی در سیستم را به سرعت شناسایی و حل کنید . کارکرد پورتال نظارت بر سامانه های خورشیدی بسیار ساده و به صورت زنده می باشد . از طریق این سیستم شما می توانید اطلاعات مربوط به تولید انرژی هر سیستم را در روز و ساعت دریافت کنید .

مشاهده موارد...