محصولات

اینورتر تکفاز SMA

اینورتر متصل به شبکه SMA اس ام ای
برند SMA برندی محبوب و نام آشنا میان تمامی کشور های اروپایی و آسیایی می باشد که تولید اینورتر های متصل به شبکه را هدف خود قرار داده است SMA برند آلمانی می باشد. که تمامی استاندارد های جهانی را دارا می باشد.

اینورتر متصل به شبکه 1 کیلو وات SMA مدل SUNNY BOY 1.0 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
سیستم های On-Grid سیستم های خورشیدی pv هستند که فقط قدرت برق را در زمانی که شبکه برق مورد استفاده قرار می گیرد، تولید می کند. آنها باید به شبکه عمل کنند. هنگامی که شما بیش از حد تولید می کنید، می توانید انرژی اضافی تولید شده را به شبکه ارسال کنید، بنابراین برای استفاده بعد از آن اعتبار می دهید. اینورتر متصل به شبکه تک فاز با آزمایش خروجی پنل خورشیدی یا پانل های آن به متصل شدن و تنظیم تغذیه آن به شبکه کار می کند. اینورترمتصل به شبکه SMA تک فاز: اینورتر متصل به شبکه تکفاز 1 کیلو وات اینورتر متصل به شبکه تک فاز 3 کیلو وات اینورتر متصل به شبکه تک فاز 5 کیلو وات اینورتر متصل به شبکه تک فاز 10 کیلو وات
اینورتر متصل به شبکه 3 کیلو وات SMA مدل SUNNY BOY 3.0 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
اینورتر متصل به شبکه 3 کیلو تک فاز (ON-Grid )در یک منظومه خورشیدی منظم، این کار یک مبدل برای تبدیل برق DC به برق AC است. سیستم های PV شامل پنل های خورشیدی و یک اینورتر شبکه ای بدون باتری هستند. پنل خورشیدی یک یك اینورتر مخصوص را فراهم می كنند كه ولتاژ دیجیتالی كه از پنل های خورشیدی به طور مستقیم به برق متناوب تبدیل می شود را برای مطابقت با شبكه تبدیل می كند. اینورترمتصل به شبکه SMA تک فاز: اینورتر متصل به شبکه تکفاز 1 کیلو وات اینورتر متصل به شبکه تک فاز 3 کیلو وات اینورتر متصل به شبکه تک فاز 5 کیلو وات اینورتر متصل به شبکه تک فاز 10 کیلو وات
اینورتر متصل به شبکه 5 کیلو وات SMA مدل SUNNY BOY 5.0 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
اینورتر قدرت های خورشیدی نقش یکسان در سیستم خورشیدی بازی می کند: برق آنها را تبدیل به پانل های خورشیدی می کند که می توانند توسط لوازم، نورپردازی و الکترونیک دیگر که در خانه شما قرار دارند استفاده شوند.اینورتر برای خانه برای نیروی اضافی پشتیبان استفاده می شود و در بعضی از سیستم های هواپیما برای تبدیل بخشی از نیروی DC به AC استفاده می شود. جریان متناوب عمدتا برای دستگاه های الکتریکی مورد استفاده در خانه هایی مانند رادیو، چراغ، موتور، و غیره استفاده می شود. اینورترمتصل به شبکه SMA تک فاز: اینورتر متصل به شبکه تکفاز 1 کیلو وات اینورتر متصل به شبکه تک فاز 3 کیلو وات اینورتر متصل به شبکه تک فاز 5 کیلو وات اینورتر متصل به شبکه تک فاز 10 کیلو وات
اینورتر متصل به شبکه 10 کیلو وات SMA مدل SUNNY BOY 10.0 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
اینورتر متصل به شبکه به اینورترهایی گفته می شود که امکان متصل کردن پنل های خورشیدی به صورت مستقیم به خود اینورتر متصل به شبکه و هم چنین از طرفی دیگر وصل کردن اینورتر به صورت مستقیم به برق شهری.اینورتر متصل به شبکه این توانایی را به می دهند که بتوانیم برق تولیدی از انرژی خورشیدی را مستقیما به برق شهری تزریق نماییم. اینورتر متصل به شبکه تفاوت های بسیار زیادی با اینورتر مستقل از شبکه دارند. اینورترمتصل به شبکه SMA تک فاز: اینورتر متصل به شبکه تکفاز 1 کیلو وات اینورتر متصل به شبکه تک فاز 3 کیلو وات اینورتر متصل به شبکه تک فاز 5 کیلو وات اینورتر متصل به شبکه تک فاز 10 کیلو وات