محصولات

باتری خورشیدی هیتاکو HITACO

باتری هیتاکو ( HITACO ) دارای انواع مختلفی از قبیل باتری ژل باتری دیپ سایکل و باتری سیلد اسید خورشیدی هستند. این باتری شامل باتری 42 آمپر ساعت، باتری 65 آمپر ساعت، باتری 100 آمپر ساعت و باتری 200 آمپر ساعت می شوند.

باتری خورشیدی چیست؟

در یک سیستم خورشیدی جدا از شبکه (OFF GRIDE) از مهم ترین بخش های آن می توان به باتری خورشیدی اشاره کردکه انرژی تولید شده توسط پنل های خورشیدی را در خود ذخیره می کند که در ساعات شب که نور خورشید نمی تابد که برق تولید شود با

استفاده از باتری خورشیدی از انرژی ذخیره شده استفاده کرد.

جهت دریافت کاتالوگ باتری و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .

Rate this item
(2 votes)
باتری خورشیدی 7.5 آمپر ساعت هیتاکو - 4.0 out of 5 1 based on 2 votes
باتری خورشیدی ژل7.2 آمپر مدل HX1272 هیتاکو HITACO 12 ولت ، یکی از بهترین تولید کننده باتری‌های خورشیدی مورد نیاز برای UPS ، پکیج خورشیدی ، روشنایی بیلبوردهای تبلیغاتی مورد استفاده می باشند . شما می توانید برای خرید باتری خورشیدی و مشاوره با مشاورین ما در اینورترگروپ تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 شرکت HITACO هیتاکو ساخت چین ، با برخورداری از آخرین تکنولوژی روز دنیا و راندمان بالا در بالا ترین سطح کیفیت می باشد . در حال حاضر شرکت HITACO دارای 19 خط تولید در 3 کارخانه معتبر شهر‌های شنزن، شانگهای و هنگ یانگ می باشد و…
Rate this item
(1 Vote)
باتری خورشیدی 18 آمپر ساعت هیتاکو - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
باتری خورشیدی ژل 18 آمپر مدل HX12180 هیتاکو HITACO 12 ولت ، یکی از بهترین تولید کننده باتری‌های خورشیدی مورد نیاز برای UPS ، پکیج خورشیدی ، روشنایی بیلبوردهای تبلیغاتی مورد استفاده می باشند . شما می توانید برای خرید باتری خورشیدی و مشاوره با مشاورین ما در اینورترگروپ تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 شرکت HITACO هیتاکو ساخت چین ، با برخورداری از آخرین تکنولوژی روز دنیا و راندمان بالا در بالا ترین سطح کیفیت می باشد . در حال حاضر شرکت HITACO دارای 19 خط تولید در 3 کارخانه معتبر شهر‌های شنزن، شانگهای و هنگ یانگ می باشد…
Rate this item
(1 Vote)
باتری خورشیدی 28 آمپر ساعت هیتاکو - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
باتری خورشیدی ژل 28 آمپر مدلHX12280 هیتاکو HITACO 12 ولت ، یکی از بهترین تولید کننده باتری‌های خورشیدی مورد نیاز برای UPS ، پکیج خورشیدی ، روشنایی بیلبوردهای تبلیغاتی مورد استفاده می باشند . شما می توانید برای خرید باتری خورشیدی و مشاوره با مشاورین ما در اینورترگروپ تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 شرکت HITACO هیتاکو ساخت چین ، با برخورداری از آخرین تکنولوژی روز دنیا و راندمان بالا در بالا ترین سطح کیفیت می باشد . در حال حاضر شرکت HITACO دارای 19 خط تولید در 3 کارخانه معتبر شهر‌های شنزن، شانگهای و هنگ یانگ می باشد و…
Rate this item
(1 Vote)
باتری خورشیدی 42 آمپر ساعت هیتاکو - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
باتری خورشیدی ژل 42 آمپر مدلHX12420 هیتاکو HITACO 12 ولت ، یکی از بهترین تولید کننده باتری‌های خورشیدی مورد نیاز برای UPS ، پکیج خورشیدی ، روشنایی بیلبوردهای تبلیغاتی مورد استفاده می باشند . شما می توانید برای خرید باتری خورشیدی و مشاوره با مشاورین ما در اینورترگروپ تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 شرکت HITACO هیتاکو ساخت چین ، با برخورداری از آخرین تکنولوژی روز دنیا و راندمان بالا در بالا ترین سطح کیفیت می باشد . در حال حاضر شرکت HITACO دارای 19 خط تولید در 3 کارخانه معتبر شهر‌های شنزن، شانگهای و هنگ یانگ می باشد و…
Rate this item
(1 Vote)
باتری خورشیدی 65 آمپر ساعت هیتاکو - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
باتری خورشیدی ژل 65 آمپر مدلHX12650 هیتاکو HITACO 12 ولت ، یکی از بهترین تولید کننده باتری‌های خورشیدی مورد نیاز برای UPS ، پکیج خورشیدی ، روشنایی بیلبوردهای تبلیغاتی مورد استفاده می باشند . شما می توانید برای خرید باتری خورشیدی و مشاوره با مشاورین ما در اینورترگروپ تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 شرکت HITACOهیتاکو ساخت چین ، با برخورداری از آخرین تکنولوژی روز دنیا و راندمان بالا در بالا ترین سطح کیفیت می باشد . در حال حاضر شرکت HITACO دارای 19 خط تولید در 3 کارخانه معتبر شهر‌های شنزن، شانگهای و هنگ یانگ می باشد و با…
Rate this item
(1 Vote)
باتری خورشیدی 100 آمپر ساعت هیتاکو - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
باتری خورشیدی ژل 100 آمپر مدلHX121000 هیتاکو HITACO 12 ولت ، یکی از بهترین تولید کننده باتری‌های خورشیدی مورد نیاز برای UPS ، پکیج خورشیدی ، روشنایی بیلبوردهای تبلیغاتی مورد استفاده می باشند . شما می توانید برای خرید باتری خورشیدی و مشاوره با مشاورین ما در اینورترگروپ تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 شرکت HITACO هیتاکو ساخت چین ، با برخورداری از آخرین تکنولوژی روز دنیا و راندمان بالا در بالا ترین سطح کیفیت می باشد . در حال حاضر شرکت HITACO دارای 19 خط تولید در 3 کارخانه معتبر شهر‌های شنزن، شانگهای و هنگ یانگ می باشد و…
Rate this item
(1 Vote)
باتری خورشیدی 120 آمپر ساعت هیتاکو - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
باتری خورشیدی ژل 120 آمپر مدل HX121200 هیتاکو HITACO 12 ولت ، یکی از بهترین تولید کننده باتری‌های خورشیدی مورد نیاز برای UPS ، پکیج خورشیدی ، روشنایی بیلبوردهای تبلیغاتی مورد استفاده می باشند . هیتاکو ساخت چین ، با برخورداری از آخرین تکنولوژی روز دنیا و راندمان بالا در بالا ترین سطح کیفیت می باشد . شما می توانید برای خرید باتری خورشیدی و مشاوره با مشاورین ما در اینورترگروپ تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 شرکت HITACO در حال حاضر شرکت HITACO دارای 19 خط تولید در 3 کارخانه معتبر شهر‌های شنزن، شانگهای و هنگ یانگ می باشد…
Rate this item
(1 Vote)
باتری خورشیدی 150 آمپر ساعت هیتاکو - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
باتری خورشیدی ژل 150 آمپر مدلHX121500 هیتاکو HITACO 12 ولت ، یکی از بهترین تولید کننده باتری‌های خورشیدی مورد نیاز برای UPS ، پکیج خورشیدی ، روشنایی بیلبوردهای تبلیغاتی مورد استفاده می باشند . هیتاکو ساخت چین ، با برخورداری از آخرین تکنولوژی روز دنیا و راندمان بالا در بالا ترین سطح کیفیت می باشد . شما می توانید برای خرید باتری خورشیدی و مشاوره با مشاورین ما در اینورترگروپ تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 شرکت HITACO در حال حاضر شرکت HITACO دارای 19 خط تولید در 3 کارخانه معتبر شهر‌های شنزن، شانگهای و هنگ یانگ می باشد و…
Rate this item
(1 Vote)
باتری خورشیدی 200 آمپر ساعت هیتاکو - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
باتری خورشیدی ژل 200 آمپر مدلHX122000 هیتاکو HITACO 12 ولت ، یکی از بهترین تولید کننده باتری‌های خورشیدی مورد نیاز برای UPS ، پکیج خورشیدی ، روشنایی بیلبوردهای تبلیغاتی مورد استفاده می باشند . هیتاکو ساخت چین ، با برخورداری از آخرین تکنولوژی روز دنیا و راندمان بالا در بالا ترین سطح کیفیت می باشد . شما می توانید برای خرید باتری خورشیدی و مشاوره با مشاورین ما در اینورترگروپ تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 شرکت HITACO در حال حاضر شرکت HITACO دارای 19 خط تولید در 3 کارخانه معتبر شهر‌های شنزن، شانگهای و هنگ یانگ می باشد و…