محصولات

باتری خورشیدی ریتار RITAR

باتری خورشیدی توان های مختلفی وجود دارند که حداکثر آمپر تولید شده باتری های خورشیدی سیلد اسید 200 آمپر ساعت می باشد که می توانید باتری ها را با توجه به نوع سیستم سری یا موازی کنید و توان آن ها افزایش دهید 

باتری خورشیدی RITAR

باتری ریتار ( RITAR ) دارای انواع مختلفی از قبیل باتری ژل باتری دیپ سایکل و باتری سیلد اسید خورشیدی هستند. این باتری شامل باتری 42 آمپر ساعت، باتری 65 آمپر ساعت، باتری 100 آمپر ساعت و باتری 200 آمپر ساعت می شوند.

جهت دریافت کاتالوگ باتری و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .

طراحی و پیاده سازی M.A