محصولات

باتری خورشیدی LEOCH LP

باتری یکی از مهم ترین بخش های یک سیستم خورشیدی در طول روز باتری ها به وسیله پنل های خورشیدی شارژ می شوند و در ساعاتی از شبانه روز که نور خورشید در دسترس نبوده باتری وظیفه تامین انرژی تجهیزات الکتریکی موجود را بر عهده دارند.

باتری خورشیدی لئوچ سری LP

 

باتری خورشیدی LEOCH سری LP در ولتاژ‌های 2 ولت، 4 ولت، 6 ولت و 12 ولت تولید می شوند. باتری خورشیدی LEOCH در توان‌های 1 آمپر – 3150 آمپر تولید می شود. باتری‌های خورشیدی LEOCH سری LP مناسب جهت استفاده در UPS ها و بانک‌های باتری می باشد. از این نوع باتری خورشیدی کم تر در سیستم‌های خورشیدی مورد استفاده قرار می گیرد.

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
باتری خورشیدی 200 آمپر ساعت LEOCH LP - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
باتری‌ سیلد اسید خورشیدی برند لئوچ LEOCH 200 آمپر ساعت 12 ولت مدل LP12-200 دارای الکترولیت خشک هستند و می توان آن را در محیط‌‌ های ساکن استفاده نمود و…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
باتری خورشیدی 150 آمپر ساعت LEOCH LP - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
باتری‌ سیلد اسید خورشیدی برند لئوچ LEOCH 150 آمپر ساعت 12 ولت مدل LP12-150 دارای الکترولیت خشک هستند و می توان آن را در محیط‌‌ های ساکن استفاده نمود. و…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
باتری خورشیدی 120 آمپر ساعت LEOCH LP - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
باتری‌ سیلد اسید خورشیدی برند لئوچ LEOCH 120 آمپر ساعت 12 ولت مدل LP12-120 دارای الکترولیت خشک هستند و می توان آن را در محیط‌‌ های ساکن استفاده نمود. و…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
باتری خورشیدی 100 آمپر ساعت LEOCH LP - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
باتری‌ سیلد اسید خورشیدی برند لئوچ LEOCH 100 آمپر ساعت 12 ولت مدلLP12-100 دارای الکترولیت خشک هستند و می توان آن را در محیط‌‌ های ساکن استفاده نمود. و بهترین…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
باتری خورشیدی 65 آمپر ساعت LEOCH LP - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
باتری‌ سیلد اسید خورشیدی برند لئوچ LEOCH 65 آمپر ساعت 12 ولت مدل LP12-65 دارای الکترولیت خشک هستند و می توان آن را در محیط‌‌ های ساکن استفاده نمود. و…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
باتری خورشیدی 28 آمپر ساعت LEOCH LP - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
باتری‌ سیلد اسید خورشیدی برند لئوچ LEOCH 28 آمپر ساعت 12 ولت مدلLP12-28 دارای الکترولیت خشک هستند و می توان آن را در محیط‌‌ های ساکن استفاده نمود. و بهترین…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
باتری خورشیدی 18 آمپر ساعت LEOCH LP - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
باتری‌ سیلد اسید خورشیدی برند لئوچ LEOCH 18 آمپر ساعت 12 ولت مدلLP12-18 دارای الکترولیت خشک هستند و می توان آن را در محیط‌‌ های ساکن استفاده نمود. و بهترین…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
باتری خورشیدی 12 آمپر ساعت LEOCH LP - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
باتری‌ سیلد اسید خورشیدی برند لئوچ LEOCH 12 آمپر ساعت 12 ولت مدلLP12-12 دارای الکترولیت خشک هستند و می توان آن را در محیط‌‌ های ساکن استفاده نمود. و بهترین…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
باتری خورشیدی 7.5 آمپر ساعت LEOCH LP - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
باتری‌ سیلد اسید خورشیدی برند لئوچ LEOCH 7.5 آمپر ساعت 12 ولت مدلLP12-7.5 دارای الکترولیت خشک هستند و می توان آن را در محیط‌‌ های ساکن استفاده نمود. و بهترین…

طراحی و پیاده سازی M.A