محصولات

استابلایزر تکفاز

استابلایزر یک وسیله حفاظتی می باشد، کار آن تثبیت ولتاژ برای محافظت از دستگاه ها در برابر افت یا افزایش ولتاژ که باعث خرابی می شود مورد استفاده قرار میگیرد از استابلایزرها میتوان برای تثیبیت برق سریع  و ولتاژ نیز استفاده کرد. استبلایزرها بسته به میزان آمپر مصرفی انتخاب میشوند.

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
استابلایزر فاراتل مدل PRINCE FRZ15 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
استابلایزر فاراتل مدل PRINCE FRZ15 یکی از محصولاتی که در اینورتر گروپ به آن ها پرداخته شده است. شما می توانید جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با مهندسین ما…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
استابلایزر فاراتل مدل PRINCE FRZ25 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
استابلایزر فاراتل مدل PRINCE FRZ25 یکی از محصولاتی که در اینورتر گروپ به آن ها پرداخته شده است. شما می توانید جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با مهندسین ما…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
استابلایزر فاراتل مدل PRINCE FRZ40 یکی از محصولاتی که در اینورتر گروپ به آن ها پرداخته شده است. شما می توانید جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با مهندسین ما…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
استابلایزر فاراتل مدل PRINCE FRZ60 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
استابلایزر فاراتل مدل PRINCE FRZ60 یکی از محصولاتی که در اینورتر گروپ به آن ها پرداخته شده است. شما می توانید جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با مهندسین ما…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
استابلایزر فاراتل مدل PRINCE FRZ100 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
استابلایزر فاراتل مدل PRINCE FRZ100 یکی از محصولاتی که در اینورتر گروپ به آن ها پرداخته شده است. شما می توانید جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با مهندسین ما…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
استابلایزر فاراتل مدل PRINCE TV55 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
استابلایزر فاراتل مدل PRINCE TV55 یکی از محصولاتی که در اینورتر گروپ به آن ها پرداخته شده است. شما می توانید جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با مهندسین ما…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
استابلایزر فاراتل مدل PRINCE AC12K - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
استابلایزر فاراتل مدل PRINCE AC12K یکی از محصولاتی که در اینورتر گروپ به آن ها پرداخته شده است. شما می توانید جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با مهندسین ما…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
استابلایزر فاراتل مدل PRINCE AC18K - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
استابلایزر فاراتل مدل PRINCE AC18K یکی از محصولاتی که در اینورتر گروپ به آن ها پرداخته شده است. شما می توانید جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با مهندسین ما…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
استابلایزر فاراتل مدل PRINCE AC24K - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
استابلایزر فاراتل مدل PRINCE AC24K یکی از محصولاتی که در اینورتر گروپ به آن ها پرداخته شده است. شما می توانید جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با مهندسین ما…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
استابلایزر فاراتل مدل PRINCE WASH 10K - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
استابلایزر فاراتل مدل PRINCE WASH 10K یکی از محصولاتی که در اینورتر گروپ به آن ها پرداخته شده است. شما می توانید جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با مهندسین…
صفحه1 از4

طراحی و پیاده سازی M.A