محصولات

رله امرجنسی DOLD

شرکت دولد DOLD
شرکت دولد دارای اجزایی با کیفیت بالا به همراه ابزار اتوماسیون ایمنی برای تاسیسات و ماشین آلات در سراسر جهان می باشد. یک برند آلمانی می باشد که از کشور های اروپایی استاندارد های جهانی را کسب کرده است.
این شرکت از راه پیاده سازی راهی به عنوان پیشگام در فناوری
رله به عنوان نماینده پیشرو صنعت در ایمنی عملکردی ، ایمنی الکتریکی و فناوری رانندگی موفق به توسعه مداوم شده است.

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
رله DOLD مدل RK8810 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
رله DOLD دولد مدل RK8810 را شما میتوانید در فروشگاه اینورتر گروپ تهیه کنید. در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری در مورد این رله دولد دارید میتوانید کاتالوگ رله…
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
رله DOLD مدل RK7817 - 4.5 out of 5 1 based on 2 votes
رله DOLD دولد مدل RK7817 را شما میتوانید در فروشگاه اینورتر گروپ تهیه کنید. در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری در مورد این رله دولد دارید میتوانید کاتالوگ رله…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
رله DOLD مدل RK7816 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
رله DOLD دولد مدل RK7816 را شما میتوانید در فروشگاه اینورتر گروپ تهیه کنید. در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری در مورد این رله دولد دارید میتوانید کاتالوگ رله…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
رله DOLD مدل RK7815 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
رله DOLD دولد مدل RK7815 را شما میتوانید در فروشگاه اینورتر گروپ تهیه کنید. در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری در مورد این رله دولد دارید میتوانید کاتالوگ رله…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
رله DOLD مدل RK7814 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
رله DOLD دولد مدل RK7814 را شما میتوانید در فروشگاه اینورتر گروپ تهیه کنید. در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری در مورد این رله دولد دارید میتوانید کاتالوگ رله…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
رله DOLD مدل RK7813 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
رله DOLD دولد مدل RK7813 را شما میتوانید در فروشگاه اینورتر گروپ تهیه کنید. در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری در مورد این رله دولد دارید میتوانید کاتالوگ رله…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
رله DOLD مدل RK5942 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
رله DOLD دولد مدل RK5942 را شما میتوانید در فروشگاه اینورتر گروپ تهیه کنید. در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری در مورد این رله دولد دارید میتوانید کاتالوگ رله…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
رله DOLD مدل RE6910 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
رله DOLD دولد مدل RE6910 را شما میتوانید در فروشگاه اینورتر گروپ تهیه کنید. در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری در مورد این رله دولد دارید میتوانید کاتالوگ رله…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
رله DOLD مدل RE5910 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
رله DOLD دولد مدل RE5910 را شما میتوانید در فروشگاه اینورتر گروپ تهیه کنید. در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری در مورد این رله دولد دارید میتوانید کاتالوگ رله…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
رله DOLD مدل PS328 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
رله DOLD دولد مدل PS328 را شما میتوانید در فروشگاه اینورتر گروپ تهیه کنید. در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری در مورد این رله دولد دارید میتوانید کاتالوگ رله…

طراحی و پیاده سازی M.A