محصولات

واریابل تکفاز

واریابل ها کاربرد های زیادی در صنایع دارند ، واریابل ها همان اتوترانفورماتور یک دستگاه پر بازده برای کنترلر ولتاژ متناوب و دیگر موارد می باشد نحوه کار واریابل به این صورت  است که از دو یا چند سیم پیچ از طریق القای الکتریکی از مداری بهمدار دیگر منتقل کند .

جهت خرید واریابل تک فاز با ما در تماس باشید.

کاربرد واریابل تک فاز:

1. قابلیت استفاده به صورت منبع ولتاژ.

2. کنترل کیفیت کارخانجات صنعتی و …

3. کنترل ولتاژ مستقیم قبل از یکسو کننده ها.

4. مجهز به فیوز اتوماتیک در برابر اتصال کوتاه

 

واریابل تک فاز مدل MST-15 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
واریابل 15 کیلو وات مدل MST-15 تک فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت• با خروجی 60 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی جهت خرید واریابل تک فاز می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 موارد استفاده از واریابل تک فاز: قابلیت استفاده به صورت منبع ولتاژ. قابلیت استفاده به صورت منبع جریان. کنترل ولتاژ و جریان در محدوده مشخص. کنترل ولتاژ مستقیم قبل از یکسو کننده ها. افزایش و یا کاهش ولتاژ برق، به منظور رگوله کردن آن. تست ولتاژ بالا و پایین تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی. پایین آوردن و یا بالا بردن ولتاژ متغیر جهت نیاز مصرف کننده
واریابل تک فاز مدل MST-10 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
 واریابل 10 کیلو وات مدل MST-10 تک فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت• با خروجی 40 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی جهت خرید واریابل تک فاز می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 موارد استفاده از واریابل تک فاز: قابلیت استفاده به صورت منبع ولتاژ. قابلیت استفاده به صورت منبع جریان. کنترل ولتاژ و جریان در محدوده مشخص. کنترل ولتاژ مستقیم قبل از یکسو کننده ها. افزایش و یا کاهش ولتاژ برق، به منظور رگوله کردن آن. تست ولتاژ بالا و پایین تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی. پایین آوردن و یا بالا بردن ولتاژ متغیر جهت نیاز مصرف کننده
واریابل 5 کیلو وات مدل MST-5 تک فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت• با خروجی 1 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی جهت خرید واریابل تک فاز می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 موارد استفاده از واریابل تک فاز: قابلیت استفاده به صورت منبع ولتاژ. قابلیت استفاده به صورت منبع جریان. کنترل ولتاژ و جریان در محدوده مشخص. کنترل ولتاژ مستقیم قبل از یکسو کننده ها. افزایش و یا کاهش ولتاژ برق، به منظور رگوله کردن آن. تست ولتاژ بالا و پایین تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی. پایین آوردن و یا بالا بردن ولتاژ متغیر جهت نیاز مصرف کننده
واریابل 3 کیلو وات مدل MST-3 KVA تک فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت• با خروجی 12 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی جهت خرید واریابل تک فاز می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 موارد استفاده از واریابل تک فاز: قابلیت استفاده به صورت منبع ولتاژ. قابلیت استفاده به صورت منبع جریان. کنترل ولتاژ و جریان در محدوده مشخص. کنترل ولتاژ مستقیم قبل از یکسو کننده ها. افزایش و یا کاهش ولتاژ برق، به منظور رگوله کردن آن. تست ولتاژ بالا و پایین تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی. پایین آوردن و یا بالا بردن ولتاژ متغیر جهت نیاز مصرف کننده
واریابل تک فاز مدل MST-2 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
واریابل 2 کیلو وات مدل MST-2 سه فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت• با خروجی 8 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی جهت خرید واریابل تک فاز می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 موارد استفاده از واریابل تک فاز: قابلیت استفاده به صورت منبع ولتاژ. قابلیت استفاده به صورت منبع جریان. کنترل ولتاژ و جریان در محدوده مشخص. کنترل ولتاژ مستقیم قبل از یکسو کننده ها. افزایش و یا کاهش ولتاژ برق، به منظور رگوله کردن آن. تست ولتاژ بالا و پایین تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی. پایین آوردن و یا بالا بردن ولتاژ متغیر جهت نیاز مصرف کننده
واریابل تک فاز مدل MST-1 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
واریابل 1 کیلو وات مدل MST-1 تک فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت• با خروجی 1 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی جهت خرید واریابل تک فاز می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 موارد استفاده از واریابل تک فاز: قابلیت استفاده به صورت منبع ولتاژ. قابلیت استفاده به صورت منبع جریان. کنترل ولتاژ و جریان در محدوده مشخص. کنترل ولتاژ مستقیم قبل از یکسو کننده ها. افزایش و یا کاهش ولتاژ برق، به منظور رگوله کردن آن. تست ولتاژ بالا و پایین تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی. پایین آوردن و یا بالا بردن ولتاژ متغیر جهت نیاز مصرف کننده
واریابل تک فاز مدل MST-0.5 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
واریابل 0.5 کیلو وات مدل MST-0.5KVA تک فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت• با خروجی 2 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی جهت خرید واریابل تک فاز می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 موارد استفاده از واریابل تک فاز: قابلیت استفاده به صورت منبع ولتاژ. قابلیت استفاده به صورت منبع جریان. کنترل ولتاژ و جریان در محدوده مشخص. کنترل ولتاژ مستقیم قبل از یکسو کننده ها. افزایش و یا کاهش ولتاژ برق، به منظور رگوله کردن آن. تست ولتاژ بالا و پایین تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی. پایین آوردن و یا بالا بردن ولتاژ متغیر جهت نیاز مصرف کننده
واریابل تک فاز مدل MST-0.2 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
واریابل 0.2 کیلو وات مدل MST-0.2KVA تک فاز • جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت• با خروجی 1 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی جهت خرید واریابل تک فاز می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 موارد استفاده از واریابل تک فاز: قابلیت استفاده به صورت منبع ولتاژ. قابلیت استفاده به صورت منبع جریان. کنترل ولتاژ و جریان در محدوده مشخص. کنترل ولتاژ مستقیم قبل از یکسو کننده ها. افزایش و یا کاهش ولتاژ برق، به منظور رگوله کردن آن. تست ولتاژ بالا و پایین تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی. پایین آوردن و یا بالا بردن ولتاژ متغیر جهت نیاز مصرف کننده