محصولات

واریابل سه فاز

 واریابل ، مبدل جریان مستقیمِ DC را به جریان متناوب AC تبدیل می کند. جریان متناوب تبدیل شده می تواند بر اساس نیاز در هر ولتاژو فرکانسی باشد که به وسیله ی ترانسفورماتور های مناسب و مدارها کنترل می شود. و کاربرد ترانسفورماتور ها می باشد.

جهت دریافت لیست قیمت واریابل سه فاز می توانید با ما در تماس باشید.

 کاربرد واریابل سه فاز:

قابلیت استفاده به صورت منبع ولتاژ

قابلیت استفاده به صورت منبع جریان.

کنترل ولتاژوجریان در محدوده مشخص.

کنترل ولتاژمستقیم قبل از یکسو کننده ها.

افزایش ویا کاهش ولتاژ خط٫به منظور رگوله کردن آن

 

واریابل سه فاز مدل STT-40 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
واریابل 40 کیلو وات مدل STT-40 سه فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت• با خروجی 50 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی جهت اطلاع از قیمت واریابل می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 کاربرد واریابل سه فاز آزمایشگاههای فشار قوی جهت تنظیم روشنایی مورد نیاز در سالنهای بزرگ وسینما و ... کنترل کیفیت کارخانجات صنعتی و ... جهت تغییر دور موتورهای ذغالی و ...
واریابل سه فاز مدل STT-30 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
واریابل 30 کیلو وات مدل STT-30 سه فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت• با خروجی 40 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی کاربرد واریابل سه فاز آزمایشگاههای فشار قوی جهت تنظیم روشنایی مورد نیاز در سالنهای بزرگ وسینما و ... کنترل کیفیت کارخانجات صنعتی و ... جهت تغییر دور موتورهای ذغالی و ...
واریابل سه فاز مدل STT-20 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
واریابل 20 کیلو وات مدل STT-20 سه فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت• با خروجی 32 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی جهت اطلاع از قیمت واریابل می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 کاربرد واریابل سه فاز آزمایشگاههای فشار قوی جهت تنظیم روشنایی مورد نیاز در سالنهای بزرگ وسینما و ... کنترل کیفیت کارخانجات صنعتی و ... جهت تغییر دور موتورهای ذغالی و ...
واریابل سه فاز مدل STT-15 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
واریابل 15 کیلو وات مدل STT-15 سه فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت• با خروجی 20 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی جهت اطلاع از قیمت واریابل می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 کاربرد واریابل سه فاز: قابلیت استفاده به صورت منبع ولتاژ قابلیت استفاده به صورت منبع جریان. کنترل ولتاژوجریان در محدوده مشخص. کنترل ولتاژمستقیم قبل از یکسو کننده ها. افزایش ویا کاهش ولتاژ خط٫به منظور رگوله کردن آن
واریابل سه فاز مدل STT-9 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
واریابل 9 کیلو وات مدل STT-9 سه فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت• با خروجی 12 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی جهت اطلاع از قیمت واریابل می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 کاربرد واریابل سه فاز آزمایشگاههای فشار قوی جهت تنظیم روشنایی مورد نیاز در سالنهای بزرگ وسینما و ... کنترل کیفیت کارخانجات صنعتی و ... جهت تغییر دور موتورهای ذغالی و ...
واریابل سه فاز مدل STT-6 - 5.0 out of 5 1 based on 2 votes
واریابل 6 کیلو وات مدل STT-6 سه فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت• با خروجی 8 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی جهت اطلاع از قیمت واریابل می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 کاربرد واریابل سه فاز آزمایشگاههای فشار قوی جهت تنظیم روشنایی مورد نیاز در سالنهای بزرگ وسینما و ... کنترل کیفیت کارخانجات صنعتی و ... جهت تغییر دور موتورهای ذغالی و ...
واریابل سه فاز مدل STT-3 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
 واریابل 3 کیلو وات مدل STT-3 سه فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت• با خروجی 4 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی جهت اطلاع از قیمت واریابل می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 کاربرد واریابل سه فاز آزمایشگاههای فشار قوی جهت تنظیم روشنایی مورد نیاز در سالنهای بزرگ وسینما و ... کنترل کیفیت کارخانجات صنعتی و ... جهت تغییر دور موتورهای ذغالی و ...
واریابل سه فاز مدل STT-1.5 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
واریابل 1.5 کیلو وات مدل STT-1.5 سه فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت• با خروجی 2 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی جهت اطلاع از قیمت واریابل می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 کاربرد واریابل سه فاز: قابلیت استفاده به صورت منبع ولتاژ قابلیت استفاده به صورت منبع جریان. کنترل ولتاژوجریان در محدوده مشخص. کنترل ولتاژمستقیم قبل از یکسو کننده ها. افزایش ویا کاهش ولتاژ خط٫به منظور رگوله کردن آن