محصولات

پایه چراغ خیابان سولار

پایه چراغ خیابانی یک منبع روشنایی می باشد که توسط پنل خورشیدی که در بالای پایه قرار میگیرند که میتوانید با استفاده از آن ها در جاده ها و اتوبان ها بدون نیاز به برق شهری استفاده نمود به این صورت که با استفاده از باتری و پنل خورشیدی و پرژکتور مسیر را روشن می نماید. 

انواع چراغ دکل خورشیدی:

چراغ دکل خورشیدی 20 وات

چراغ دکل خورشیدی 60 وات

چراغ دکل خورشیدی 90 وات

چراغ دکل خورشیدی 120 وات

چراغ دکل خورشیدی 150 وات

جهت دریافت کاتالوگ پایه چراغ و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .

Rate this item
(1 Vote)
پایه چراغ خیابانی 20 وات سولار - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
پایه چراغ خیابانی 20 وات سولار یکی از محصولاتی که در اینورتر گروپ به صورت تخصصی به آن ها پرداخته شده است. شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 پایه چراغ خیابانی چیست؟ پایه چراغ خیابانی یکی از وسایلی که کاربرد های زیادی در روشنایی جاده ها، خیابان ها و کوچه ها دارند این پایه چراغ ها عموما با جنس بدنه آهنی شناخته می شوند. که این نوع از آن ها با استفاده از پنل خورشیدی که روی آن ها تعبیه شده است لامپ ها روشن می نماید این پایه چراغ های…
Rate this item
(1 Vote)
پایه چراغ خیابانی 60 وات سولار - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
پایه چراغ خیابانی 60 وات سولار یکی از محصولاتی که در اینورتر گروپ به صورت تخصصی به آن ها پرداخته شده است. شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 پایه چراغ خیابانی چیست؟ پایه چراغ خیابانی یکی از وسایلی که کاربرد های زیادی در روشنایی جاده ها، خیابان ها و کوچه ها دارند این پایه چراغ ها عموما با جنس بدنه آهنی شناخته می شوند. که این نوع از آن ها با استفاده از پنل خورشیدی که روی آن ها تعبیه شده است لامپ ها روشن می نماید این پایه چراغ های…
Rate this item
(1 Vote)
پایه چراغ خیابانی 90وات سولار - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
پایه چراغ خیابانی 90 وات سولار یکی از محصولاتی که در اینورتر گروپ به صورت تخصصی به آن ها پرداخته شده است. شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 پایه چراغ خیابانی چیست؟ پایه چراغ خیابانی یکی از وسایلی که کاربرد های زیادی در روشنایی جاده ها، خیابان ها و کوچه ها دارند این پایه چراغ ها عموما با جنس بدنه آهنی شناخته می شوند. که این نوع از آن ها با استفاده از پنل خورشیدی که روی آن ها تعبیه شده است لامپ ها روشن می نماید این پایه چراغ های…
Rate this item
(1 Vote)
پایه چراغ خیابانی 120وات سولار - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
پایه چراغ خیابانی 120 وات سولار یکی از محصولاتی که در اینورتر گروپ به صورت تخصصی به آن ها پرداخته شده است. شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 پایه چراغ خیابانی چیست؟ پایه چراغ خیابانی یکی از وسایلی که کاربرد های زیادی در روشنایی جاده ها، خیابان ها و کوچه ها دارند این پایه چراغ ها عموما با جنس بدنه آهنی شناخته می شوند. که این نوع از آن ها با استفاده از پنل خورشیدی که روی آن ها تعبیه شده است لامپ ها روشن می نماید این پایه چراغ های…
Rate this item
(1 Vote)
پایه چراغ خیابانی 150وات سولار - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
پایه چراغ خیابانی 150 وات سولار یکی از محصولاتی که در اینورتر گروپ به صورت تخصصی به آن ها پرداخته شده است. شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید. شماره تماس: 02133999115 پایه چراغ خیابانی چیست؟ پایه چراغ خیابانی یکی از وسایلی که کاربرد های زیادی در روشنایی جاده ها، خیابان ها و کوچه ها دارند این پایه چراغ ها عموما با جنس بدنه آهنی شناخته می شوند. که این نوع از آن ها با استفاده از پنل خورشیدی که روی آن ها تعبیه شده است لامپ ها روشن می نماید این پایه چراغ های…