محصولات

سرج ارستر دیتا و تلفن

ارستر دیتا و تلفن با نام های دیگری از قبیل ارستر   cat6  rj 45 یا ارستر BNC و ارستر TNC و یا ارستر UHF و ارستر RF-N شناخته می شوند. سرج ارستر وسیله برقی حفاظتی که با هدف اصلی حفاظت تجهیزات الکتریکی و آسیب ناشی از نوسانات شدید ولتاژ ساخته می شود . نام دیگر سرج ارستر (برق گیر ) هنگام رعد وبرق جریان خروجی به عنوان حفاظت ثانویه ، در برابر صاعقه وسیله ایمن و پیشرفت محافظتی می باشد . ارسترها جهت محافظت دستگاه های الکترونیکی در برابر صاعقه و رعد برق در تابلو های اصلی و فرعی نصب می شوند .

جهت دریافت کاتالوگ ارستر و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .

سرج ارستر دیتا کد 924046 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
همچنانکه پیشتر گفتیم ترانسفورماتورهای توزیع قادر به حفاظت سمت فشار ضعیف در برابر گذراهای سمت فشار متوسط نیستند و این گذراها از طریق کوپلاژ خازنی به فشارضعیف منتقل میشوند.
سرج ارستر دیتا کد 924051 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
درخصوص سیستم حفاظت در برابر برخورد مستقیم صاعقه ، دو دسته استاندارد در جهان وجود دارد : 1- استانداردهای مربوط به قفس فارادی (واحد جذب معمولی یا میله برقگیر ساده يا ارستر)2- استانداردهای مربوط به صاعقه گیرهای فعال يا سرج ارستر (E.S.E)
سرج ارستر دیتا کد924061 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
برخلاف ذهنیت عموم مهندسان که همیشه صاعقه به سازه های بلند اصابت می کند ، این احتمال وجود دارد که به زمین در میان سازه های بلندتر اصابت کند.راهکار حفاظت تجهیزات الکترونیکی را از تشعشعات امواج ناشی از این اصابت را از ما بخواهید.
سرج ارستر دیتا کد 924018 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
گاهاً احتمال آسیب به تجهیزات از طریق پریزي که مجهز به ارستر حفاظتی نیست ، وجود دارد. بطور مثال هادي نزولی جریان صاعقه از پشت دیوار آن پریز عبور کرده باشد.
سرج ارستر دیتا کد 924019 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
این نوع ارسترها برای حفاظت از خطوط کابل های شبکه RF و کابل های سری CAT5 و CAT6 ، جهت حفاظت در مقابل رعد و برق و صاعقه و همچنین برای حفاظت از دوربین ها مورد استفاده قرار می گیرد.
سرج ارستر دیتا 924017 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
جهت حفاظت کامل تجهیزات الکترونیکی در برابر اضافه ولتاژ های ضربه ای ( سرج )، باید از ارستر های حفاظتی در مسیر حفاظتی در مسیر تمامی خطوط کابلی استفاده نمود( خطوط تغذیه، دیتا، مخابراتی ).
سرج ارستر دیتا کد 929059 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
در زمان برخورد صاعقه به ساختمان و یا محیط اطراف، ولتاژ ها و جریان های ضربه ای همانند یک موج جزر و مدی در سیستم های الکترونیکی پدید می آید.که موجب تخریب مصرف کننده های حساس الکترونیکی خواهند شد.
سرج ارستر دیتا کد 929148 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
ارستر حفاظتی همانند سوئیچی عمل می کند که در مدت زمان وقوع اضافه ولتاژ که زمانی اندک است وصل می شود. در این صورت نوعی اتصال کوتاه رخ داده که سبب هدایت اضافه ولتاژ به سمت زمین و یا منبع تغذیه میگردد با این عملکرد اختلاف پتانسیل هم کاهش می یابد.
سرج ارستر دیتا کد 929047 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
جهت تکمیل و مقابله با اضافه ولتاژ از این نوع ارسترها استفاده می گردد.این نوع ارسترها بالاترین حفاظت را در حالت اضافه ولتاژ ناگهانی دارا می باشند و در تابلو سازی، مخابرات، مراکز صنعتی و نظامی مورد استفاده قرار می گیرند. امروزه بیشتر ازاین ارسترها استفاده می شود.
سرج ارستر دیتا کد 929146 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
جهت تکمیل و مقابله با اضافه ولتاژ از این نوع ارسترها استفاده می گردد.این نوع ارسترها بالاترین حفاظت را در حالت اضافه ولتاژ ناگهانی دارا می باشند و در تابلو سازی، مخابرات، مراکز صنعتی و نظامی مورد استفاده قرار می گیرند. امروزه بیشتر ازاین ارسترها استفاده می شود.
صفحه1 از5