محصولات

فیوز کاردی

فیوز کاردی این فیوز ها 1500 v DC هستند و مناسب استفاده در سیستم های خورشیدی می باشند. همچنین با نام فیوز چاقویی هم شناخته می شوند.

نحوه کار فیوز کاردی:

اصولا فیوزها عمل حفاظت  مصرف کننده های برق رو برعهده دارند  که با بالا رفتن جریان بیش از مقداری که روی فیوز درج شده سیم داخل آن ذوب می شود و اصطلاحاٌ می گوییم فیوز سوخته است.

شما می توانید برای خرید فیوز کاردی  و مشاوره با مشاورین ما در اینورترگروپ تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس: 02133999115

جهت دریافت کاتالوگ فیوز و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .

Rate this item
(1 Vote)
فیوز کاردی خورشیدی 30 آمپر - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
فیوز کاردی DC جریان 30 آمپر با ولتاژ 1000 ولت DC بهترین گزینه جهت نصب بین باتری و اینورتر می باشد. فیوز کاردی چیست؟ فیوز کاردی DC و یا همان فیوز چاقویی DC بسیار برای محافظت از سیستم های خورشیدی و پک های باتری خورشیدی مناسب می باشد. فیوز های کاردی DC از جریان 30 آمپر تا 600 آمپر و ولتاژ 1000 تا 1500 ولت موجود می باشد. برای نصب فیوز های چاقویی شما به پایه فیوز نیاز دارید که می توانید به راحتی فیوز کاردی خود را نصب کنید فیوز های کاردی در سایز ها، جریان و ولتاژ های…
Rate this item
(0 votes)
فیوز کاردی DC جریان 50 آمپر با ولتاژ 1000 ولت DC بهترین گزینه جهت نصب بین باتری و اینورتر می باشد. فیوز کاردی چیست؟ فیوز کاردی DC و یا همان فیوز چاقویی DC بسیار برای محافظت از سیستم های خورشیدی و پک های باتری خورشیدی مناسب می باشد. فیوز های کاردی DC از جریان 30 آمپر تا 600 آمپر و ولتاژ 1000 تا 1500 ولت موجود می باشد. برای نصب فیوز های چاقویی شما به پایه فیوز نیاز دارید که می توانید به راحتی فیوز کاردی خود را نصب کنید فیوز های کاردی در سایز ها، جریان و ولتاژ های…
Rate this item
(0 votes)
فیوز کاردی DC جریان 80 آمپر با ولتاژ 1000 ولت DC بهترین گزینه جهت نصب بین باتری و اینورتر می باشد. فیوز کاردی چیست؟ فیوز کاردی DC و یا همان فیوز چاقویی DC بسیار برای محافظت از سیستم های خورشیدی و پک های باتری خورشیدی مناسب می باشد. فیوز های کاردی DC از جریان 30 آمپر تا 600 آمپر و ولتاژ 1000 تا 1500 ولت موجود می باشد. برای نصب فیوز های چاقویی شما به پایه فیوز نیاز دارید که می توانید به راحتی فیوز کاردی خود را نصب کنید فیوز های کاردی در سایز ها، جریان و ولتاژ های…
Rate this item
(1 Vote)
فیوز کاردی خورشیدی 100 آمپر - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
فیوز کاردی DC جریان 100 آمپر با ولتاژ 1000 ولت DC بهترین گزینه جهت نصب بین باتری و اینورتر می باشد. فیوز کاردی چیست؟ فیوز کاردی DC و یا همان فیوز چاقویی DC بسیار برای محافظت از سیستم های خورشیدی و پک های باتری خورشیدی مناسب می باشد. فیوز های کاردی DC از جریان 30 آمپر تا 600 آمپر و ولتاژ 1000 تا 1500 ولت موجود می باشد. برای نصب فیوز های چاقویی شما به پایه فیوز نیاز دارید که می توانید به راحتی فیوز کاردی خود را نصب کنید فیوز های کاردی در سایز ها، جریان و ولتاژ های…
Rate this item
(1 Vote)
فیوز کاردی خورشیدی 125 آمپر - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
فیوز کاردی DC جریان 125 آمپر با ولتاژ 1000 ولت DC بهترین گزینه جهت نصب بین باتری و اینورتر می باشد. فیوز کاردی چیست؟ فیوز کاردی DC و یا همان فیوز چاقویی DC بسیار برای محافظت از سیستم های خورشیدی و پک های باتری خورشیدی مناسب می باشد. فیوز های کاردی DC از جریان 30 آمپر تا 600 آمپر و ولتاژ 1000 تا 1500 ولت موجود می باشد. برای نصب فیوز های چاقویی شما به پایه فیوز نیاز دارید که می توانید به راحتی فیوز کاردی خود را نصب کنید فیوز های کاردی در سایز ها، جریان و ولتاژ های…
Rate this item
(1 Vote)
فیوز کاردی خورشیدی 150 آمپر - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
فیوز کاردی DC جریان 150 آمپر با ولتاژ 1000 ولت DC بهترین گزینه جهت نصب بین باتری و اینورتر می باشد. فیوز چیست؟ در الکترونیک و مهندسی برق ، فیوز یک وسیله ایمنی الکتریکی است که به منظور محافظت بیش از حد از مدار الکتریکی فعالیت می کند. مؤلفه اساسی آن یک سیم یا نوار فلزی است که هنگام جریان زیاد جریان در آن ذوب می شود ، در نتیجه متوقف یا قطع جریان می شود. این یک وسیله فداکاری است. هنگامی که فیوز عمل کرد ، یک مدار باز است ، بسته به نوع آن ، باید آن را…
Rate this item
(1 Vote)
فیوز کاردی خورشیدی 180 آمپر - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
فیوز کاردی DC جریان 180 آمپر با ولتاژ 1000 ولت DC بهترین گزینه جهت نصب بین باتری و اینورتر می باشد. فیوز کاردی چیست؟ فیوز کاردی DC و یا همان فیوز چاقویی DC بسیار برای محافظت از سیستم های خورشیدی و پک های باتری خورشیدی مناسب می باشد. فیوز های کاردی DC از جریان 30 آمپر تا 600 آمپر و ولتاژ 1000 تا 1500 ولت موجود می باشد. برای نصب فیوز های چاقویی شما به پایه فیوز نیاز دارید که می توانید به راحتی فیوز کاردی خود را نصب کنید فیوز های کاردی در سایز ها، جریان و ولتاژ های…
Rate this item
(1 Vote)
فیوز کاردی خورشیدی 200 آمپر - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
فیوز کاردی DC جریان 200 آمپر با ولتاژ 1000 ولت DC بهترین گزینه جهت نصب بین باتری و اینورتر می باشد. فیوز کاردی DC و یا همان فیوز چاقویی DC بسیار برای محافظت از سیستم های خورشیدی و پک های باتری خورشیدی مناسب می باشد. فیوز های کاردی DC از جریان 30 آمپر تا 600 آمپر و ولتاژ 1000 تا 1500 ولت موجود می باشد. برای نصب فیوز های چاقویی شما به پایه فیوز نیاز دارید که می توانید به راحتی فیوز کاردی خود را نصب کنید فیوز های کاردی در سایز ها، جریان و ولتاژ های مختلف قابل عرضه…
Rate this item
(1 Vote)
فیوز کاردی خورشیدی 250 آمپر - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
فیوز کاردی DC جریان 250 آمپر با ولتاژ 1000 ولت DC بهترین گزینه جهت نصب بین باتری و اینورتر می باشد. فیوز کاردی چیست؟ فیوز کاردی DC و یا همان فیوز چاقویی DC بسیار برای محافظت از سیستم های خورشیدی و پک های باتری خورشیدی مناسب می باشد. فیوز های کاردی DC از جریان 30 آمپر تا 600 آمپر و ولتاژ 1000 تا 1500 ولت موجود می باشد. برای نصب فیوز های چاقویی شما به پایه فیوز نیاز دارید که می توانید به راحتی فیوز کاردی خود را نصب کنید فیوز های کاردی در سایز ها، جریان و ولتاژ های…
Rate this item
(1 Vote)
فیوز کاردی خورشیدی 300 آمپر - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
فیوز کاردی DC جریان 300 آمپر با ولتاژ 1000 ولت DC بهترین گزینه جهت نصب بین باتری و اینورتر می باشد. فیوز کاردی چیست؟ فیوز کاردی DC و یا همان فیوز چاقویی DC بسیار برای محافظت از سیستم های خورشیدی و پک های باتری خورشیدی مناسب می باشد. فیوز های کاردی DC از جریان 30 آمپر تا 600 آمپر و ولتاژ 1000 تا 1500 ولت موجود می باشد. برای نصب فیوز های چاقویی شما به پایه فیوز نیاز دارید که می توانید به راحتی فیوز کاردی خود را نصب کنید فیوز های کاردی در سایز ها، جریان و ولتاژ های…
الصفحة 1 من 2