محصولات

پنل خورشیدی پلی کریستال

پنل خورشیدی پلی کریستال و مونو کریستال از نظر عملکرد کاملا شبیه به هم هستند ولی از لحاظ بازدهی و ساختار تفاوت های اندکی دارند. 

تفاوت پنل خورشیدی پلی کریستال و مونو کریستال

پنل خورشیدی پلی کریستال در مقایسه با پنل های خورشیدی مونو کریستال مقدار سیلیکون کمتری به هدر می دهند . پنل های خورشیدی پلی کریستال تمایل کمتری به جذب حرارت نور خورشید دارند و در مقایسه با پنل های مونو کریستال بازدهی بیشتری دارند . پنل های خورشیدی پلی کریستالی که از ماژول های خورشیدی پلی ساخته می شوند در مقایسه با پنل خورشیدی مونو کریستال که از ماژول های مونو کریستال ساخته می شوند  بازدهی بیشتری در دمای بالاتر دارند . پنل های خورشیدی در 3 مدل ساخته می شوند : سیلیکونی، تک سیلیکونی ، پلی سیلیکونی

 

طراحی و پیاده سازی M.A