کابل خورشیدی

یک کابل خورشیدی ، کابل ارتباطی است که در تولید انرژی فوتوولتائیک استفاده می شود .کابل های خورشیدی پنل های خورشیدی و دیگر اجزای یک سیستم فوتوولتائیک را متصل می کند . کابل های خورشیدی بسیار مقاوم در برابر اشعه UV می باشند . همچنین این کابل ها قابلیت استفاده در محدوده دمای بسیار بالا نیز می توان استفاده کرد زیرا این کابل ها دو روکشه می باشند و علاوه بر مقاومت بالا دارای افت ولتاژ بسیار پایینی می باشند.

کابل خورشیدی نمره 6 قلع اندود قرمز و مشکی - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
کابل خورشیدی نمره 6 کابل های خورشیدی نمره 6 معمولا در انتهای سری و موازی کردن پنل خورشیدی در سیستم های متسل وجدا از شبکه خورشیدی مورد استفاده قرار می گیرند کابل های خورشیدی کابل های اتصالی هستند که در تولید انرژی فتوولتاییک با باز دهی بالا بسیار موثر می باشد .کابل های خورشید جهت اتصال پانل های خورشیدی و دیگر اجزای الکتریکی یک سیستم فتولتاییک مورد استفاده قرار می گیرند .کابل های خورشیدی نمره 4 در سه رنگ موجود می باشند .کابل خورشیدی نمره 4 رنگ قرمز ،کابل خورشیدی نمره 4 رنگ مشکی ،کابل نمره 4 رنگ ابی .این کابل ها ی خورشیدی تولید ساخت ایران المان و ترکیه می باشند.
کابل خورشیدی نمره 4 قلع اندود قرمز و مشکی - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
کابل خورشیدی نمره 4 کابل های خورشیدی به کابل هایی گفته می شوند که دارای دو روکش می باشند و همچنین رشته های ان ها قلع اندود شده است و کابل های خورشیدی در برابر اشعه ی UV مقاوم می باشند این کابل ها در محدوده دماهای بسیار بالا می توانند در فضای ازاد مورد استفاده قرار بگیرند .کابل های خورشیدی نمره 4 در سه رنگ موجود می باشند .کابل خورشیدی نمره 4 رنگ قرمز ،کابل خورشیدی نمره 4 مشکی ، کابل خورشیدی نمره 4 ابی. کابل های خورشیدی تولید و ساخت کشور های ایران ،المان و ترکیه می باشد.