محصولات

کانورتر DIC

کانورتر DC/DC برند DIC
شرکت DIC چین تولید کننده انواع کانورتر های DC/DC و همچنین اینورتر های خودرویی می باشد . کانورتر های شرکت DIC در ولتاژ های ورودی و خروجی 12 و 24 ولت قابل عرضه می باشند .

Rate this item
(1 Vote)
کانورتر SUOER مدل DC1224-10 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
کانورتر 12 ولت به 24 ولت SOUER DC کانورتر DC/DC توان بالا مدل DC-10 با 10 آمپر نوعی نوعی کانورتر افزاینده بوده که از یک سطح ولتاژ به سطحی ولتاژ دیگر تغییر داده می شود. در اصل برای تبدیل مستقیم ولتاژ ثابت متغیر در بسیاری از پروژه‌های صنعتی بزرگ کاربرد دارند. کانورتر DC/DC به گونه ای طراحی شده تا توان را در یک جهت از ورودی معلوم به خروجی مشخص تبدیل کند. کانورتر DC/DC در خودروها، سیستمهای الکترونیکی، باتری ها مورد مصرف می باشند. شرکت فنی و مهندسی اینورتر گروپ توانسته در زمینه واردات در صنعت مشغول به فعالیت و…
Rate this item
(0 votes)
کانورتر 24 ولت به 12 ولت SOUER DC کانورتر DC/DC توان بالا مدل SE-10 با 10 آمپر نوعی نوعی کانورتر کاهنده بوده که از یک سطح ولتاژ به سطحی ولتاژ دیگر تغییر داده می شود. در اصل برای تبدیل مستقیم ولتاژ ثابت متغیر در بسیاری از پروژه‌های صنعتی بزرگ کاربرد دارند. کانورتر DC/DC به گونه ای طراحی شده تا توان را در یک جهت از ورودی معلوم به خروجی مشخص تبدیل کند. کانورتر DC/DC در خودروها، سیستمهای الکترونیکی، باتری ها مورد مصرف می باشند. شرکت فنی و مهندسی اینورتر گروپ توانسته در زمینه واردات در صنعت مشغول به فعالیت و…
Rate this item
(0 votes)
کانورتر 24 ولت به 12 ولت SOUER DC کانورتر DC/DC توان بالا مدل SE-15 با 15 آمپر نوعی نوعی کانورتر کاهنده بوده که از یک سطح ولتاژ به سطحی ولتاژ دیگر تغییر داده می شود. در اصل برای تبدیل مستقیم ولتاژ ثابت متغیر در بسیاری از پروژه‌های صنعتی بزرگ کاربرد دارند. کانورتر DC/DC به گونه ای طراحی شده تا توان را در یک جهت از ورودی معلوم به خروجی مشخص تبدیل کند. کانورتر DC/DC در خودروها، سیستمهای الکترونیکی، باتری ها مورد مصرف می باشند. شرکت فنی و مهندسی اینورتر گروپ توانسته در زمینه واردات در صنعت مشغول به فعالیت و…
Rate this item
(0 votes)
کانورتر 24 ولت به 12 ولت SOUER DC کانورتر DC/DC توان بالا مدل SE-30 با 30 آمپر نوعی نوعی کانورتر کاهنده بوده که از یک سطح ولتاژ به سطحی ولتاژ دیگر تغییر داده می شود. در اصل برای تبدیل مستقیم ولتاژ ثابت متغیر در بسیاری از پروژه‌های صنعتی بزرگ کاربرد دارند. کانورتر DC/DC به گونه ای طراحی شده تا توان را در یک جهت از ورودی معلوم به خروجی مشخص تبدیل کند. کانورتر DC/DC در خودروها، سیستمهای الکترونیکی، باتری ها مورد مصرف می باشند. شرکت فنی و مهندسی اینورتر گروپ توانسته در زمینه واردات در صنعت مشغول به فعالیت و…
Rate this item
(1 Vote)
کانورتر SUOER مدل SE2412-30 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
کانورتر 24 ولت به 12 ولت SOUER DC کانورتر DC/DC توان بالا مدل SE-30 با 30 آمپر نوعی نوعی کانورتر کاهنده بوده که از یک سطح ولتاژ به سطحی ولتاژ دیگر تغییر داده می شود. در اصل برای تبدیل مستقیم ولتاژ ثابت متغیر در بسیاری از پروژه‌های صنعتی بزرگ کاربرد دارند. کانورتر DC/DC به گونه ای طراحی شده تا توان را در یک جهت از ورودی معلوم به خروجی مشخص تبدیل کند. کانورتر DC/DC در خودروها، سیستمهای الکترونیکی، باتری ها مورد مصرف می باشند. شرکت فنی و مهندسی اینورتر گروپ توانسته در زمینه واردات در صنعت مشغول به فعالیت و…
Rate this item
(1 Vote)
کانورتر SUOER مدل SE2412-40 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
کانورتر 24 ولت به 12 ولت SUOER DC کانورتر DC/DC توان بالا مدل SE-40 با 40 آمپر نوعی نوعی کانورتر کاهنده بوده که از یک سطح ولتاژ به سطحی ولتاژ دیگر تغییر داده می شود. در اصل برای تبدیل مستقیم ولتاژ ثابت متغیر در بسیاری از پروژه‌های صنعتی بزرگ کاربرد دارند. کانورتر DC/DC به گونه ای طراحی شده تا توان را در یک جهت از ورودی معلوم به خروجی مشخص تبدیل کند. کانورتر DC/DC در خودروها، سیستمهای الکترونیکی، باتری ها مورد مصرف می باشند. شرکت فنی و مهندسی اینورتر گروپ توانسته در زمینه واردات در صنعت مشغول به فعالیت و…